Skip to main content

Peter Egardts stipendium går till Optima Planta och Ingosso

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 19:55 CET

För fjärde året i rad delas Peter Egardts stipendium för Uppländskt entreprenörskap ut i samband med att Handelskammaren arrangerar Distinget. Årets pristagare är Anders Ajaxon Persson, Fourth State Systems AB, samt Sara Mangsbo, forskare vid Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Uppsala universitet.

Peter Egardts stipendium syftar till att uppmuntra unga innovatörer och entreprenörer till insatser för ett företags skapande eller tillväxt i Uppsala län.

– Anders Axajon och Sara Mangsbo är två goda exempel på hur forskning av absolut högsta kvalitet, i kombination med handlingskraftigt entreprenörskap, konkret bidrar till att förbättra våra liv och samhällen, säger Peter Egardt.

– Genom att bygga företag utvecklar årets pristagare inte bara sina upptäckter, utan bidrar också till hela samhällets utveckling och välmående. I Uppsala ska vi värna och fortsätta utveckla det innovationssystem som visat sig vara så framgångsrikt i att brygga klyftan mellan forskning och företagande, säger Tomas Stavbom, regionchef i Handelskammaren.

Prissumman är på 20.000 kronor respektive 10.000 kronor.

MOTIVERINGAR

Anders Ajaxon Persson och Fourth State Systems AB har utvecklat en avancerad sensorteknik som ska söka efter spår av liv på den röda planeten Mars. På vägen dit har sensorns unika egenskaper att mäta extremt små provmängder fått nya användningsområden, inte för att hitta liv, utan rädda liv. I samarbete med Neonatalvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset används tekniken för att mäta halten av syre och koldioxid genom huden hos tidigt födda barn, helt utan biverkningar. Genom banbrytande teknik med multiplanetär potential bidrar Fourth State Systems AB med både livskraft och lyskraft på högsta nivå.

Docent Sara Mangsbo har med forskarens nyfikenhet och företagarens drivkraft utvecklat en ny teknologi för en individanpassad immunterapi till patienter med solida cancertumörer. Med nytt patent och ett nybildat bolag kan klinisk prövning påbörjas och bidra till bot och behandling av en av vår tids största och växande folksjukdomar. Sara Mangsbo bidrar till att människor världen över får möjlighet till ett längre, mer hälsosamt och därmed rikare liv.

FAKTA
Peter Egardts stipendium delas ut årligen i samband med att Handelskammaren arrangerar Distinget, första tisdagen i februari. Medlen till stipendiet samlades in i samband med att Peter Egardts avtackades som landshövding för Uppsala län i augusti 2016. Priset delades ut första gången 2017. Tidigare pristagare är:

2019: Lennart Sör, Optima Planta
Cecilia Persson, Inossia

2018: Mateja Kovacevic, Uppsala Loves Hip Hop
Josefin Liljeqvist, Josefin Liljeqvist AB

2017: Christophe Avenel, Cadess
Nataliya Stoyanovych, Moggie

För ytterligare kommentarer:

Tomas Stavbom, 076-1482101, tomas.stavbom@chamber.se

Peter Egardt, 070-560 00 91

Anders Persson, 070-253 56 70

Sara Mangsbo, 073-933 92 05

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.