Skip to main content

Stockholm leder stark trend: Varannan bil som nyregistrerades i januari var el-, hybrid- eller laddhybridbil

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 07:45 CET

Fördelning av nyregistrerade bilar under januari 2020.

Omkring hälften av alla nyregistrerade bilar i Stockholm under januari 2020 är någonting annat än renodlade bensin- eller dieselbilar.

Allra starkast är utvecklingen för laddhybrider där nyregistreringen ökat med 173 procent jämfört med januari 2019.

- I Stockholm, som är landets största bilmarknad, har trenden mot el- och hybridbilar förstärkts ordentligt jämfört med föregående år. Huvudstadsregionen har också en klart större andel av försäljningen inom dessa segment jämfört med övriga landet, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

I dag klockan 12:00 presenterar Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern, som tar tempen på huvudstadens konjunktur, för det fjärde kvartalet 2019. I samband med det redovisas också en fördjupning i motorfordonsbranschens utveckling.

Konfidensindikatorn för motorsektorn landade på ligger på 106 på en skala där 100 utgör det historiska normalvärdet.

Branschen uppger ljusa signaler och uppåtgående kurvor rörande försäljningsvolym, inköp av varor, anställningar och försäljningspriser. Samtidigt är nulägesomdömet för lönsamhet något under det historiska normalvärdet.

- Här och nu går motorfordonsbranschen relativt bra och redovisar generellt positivare tongångar än många andra sektorer, men det är också en näring där det kan svänga snabbt eftersom nybilsförsäljningen är väldigt konjunkturkänslig, säger Stefan Westerberg.

För helåret 2019 noterades 32 procent av alla nyregistreringar av bilar i Stockholms län och av dessa bilar var 12 procent laddhybrider, 7 procent andra elhybrider och 5 procent elbilar. Det är klart högre än motsvarande andelar för övriga Sverige och jämfört befintligt bestånd i Stockholms fordonspark, där laddhybrider och elhybrider står för 3 procent vardera och elbilar för 1 procent.

Den trenden tydligt förstärkts under 2020 års inledning.

Under januari månad var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar av annan sort än renodlade bensin- och dieselbilar. Laddhybrider svarade för 36 procent av nyregistreringarna, elhybrider för 8 procent och elbilar för 6 procent.

- Trenden är stark jämfört med försäljningen under föregående år och om det håller i sig blir också andrahandsmarknaden för dessa bilar mycket större. Över tid förändrar det sammansättningen av den samlade bilparken. Det är sannolikt till stor del en effekt av förändrade fordonsskatter och klimatbonusar, men att utbudet av dessa bilar ökat, säger Stefan Westerberg.

Underlag för fördjupningen i motorfordonsbranschen bifogas som PDF.

Stockholmsbarometern, kvartal 4, för samtliga branscher släpps i dag klockan 12:00.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.