Gå direkt till innehåll
Turisters konsumtion för juni, juli och augusti för alla län bifogas som PDF.
Turisters konsumtion för juni, juli och augusti för alla län bifogas som PDF.

Pressmeddelande -

Varannan utländsk turistkrona avhängd sommaren: "Riskerar att bli en fullständig mardröm"

Utländska gäster står normalt för konsumtion för 80,4 miljarder kronor under juni, juli och augusti.

Det är intäkter som till följd av coronakrisen helt eller till stora delar riskerar att falla bort.

- Det som borde vara högsäsong riskerar att bli en fullständig mardröm. Faktum är att varannan krona från utlandsturister är avhängd dessa högsäsongsmånader och i vissa län är den exponeringen påtagligt mycket större, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Konsumtionen från utländska turister var under juni, juli och augusti 2019 sammantaget 80,4 miljarder kronor. Det innebär att nästan 52 procent av den samlade utländska konsumtionen på 155 miljarder kronor är förlagda till dessa tre månader.

Det är handel som helt eller till stora delar riskerar falla bort till följd av coronakrisen, påföljande inreseförbud och stor osäkerhet rörande resandet som helhet.

- Osäkerheten runt besöksnäringen är i dag gigantisk. Ingen vet om resandet kommer igång och i vilken utsträckning utländska gäster med kort varsel återvänder till Sverige. Därför vore det rimligt att se över möjligheterna att utveckla och förlänga regeringens omställningsstöd, säger Stefan Westerberg.

- Omställningsstödet, som är tänkt att kompensera för omsättningstapp, är från början förhållandevis småskaligt och är i dag baserat på omsättningstapp i mars och april. Det innebär att det bygger på vad som i praktiken är besöksnäringens sämsta månader och missar den viktiga högsäsongen. Tänker man inte om runt detta så står turismföretagen inför en synnerligen svår situation, säger Stefan Westerberg.

Högst ekonomiskt värde av utländsk konsumtion under sommarmånaderna noteras i Stockholm (18,8 miljarder), Västra Götaland (15,7 miljarder) och Skåne (7,7 miljarder).

I relation till befolkningens storlek är det dock Jämtland, Norrbotten och Värmland som har störst mängd turismkonsumtion per 10 000 invånare i respektive län.

De län som har högst andel av sin konsumtion från utlandsturister koncentrerad till sommarmånaderna är Kalmar (81 procent), Gotland (74 procent) och Kronoberg (71 procent).

- Om ingenting dramatiskt och oväntat inträffar så kommer bortfallet från utlandsturister vara gigantiskt. Tyvärr så illustrerar siffrorna bara toppen på isberget, då de endast avser konsumtion från utländska turister, säger Stefan Westerberg.

- Den tillgängliga informationen talar också starkt emot att ”hemester” skulle kunna kompensera inom exempelvis hotellnäringen. Redan i mars försvann en tredjedel av de inhemska gästnätterna, så frågan är om svenska turister ens kan kompensera för sitt eget bortfall under våren, säger Stefan Westerberg.


Ekonomiskt värde (miljoner kronor) av utländska besökares konsumtion per län under juni, juli och augusti 2019:

Stockholm: 18 811 miljoner kronor

Västra Götaland: 15 653 miljoner kronor

Skåne: 7 678 miljoner kronor

Värmland: 4 902 miljoner kronor

Norrbotten: 4 564 miljoner kronor

Kalmar: 3 939 miljoner kronor

Dalarna: 2 873 miljoner kronor

Kronoberg: 2 791 miljoner kronor

Jönköping: 2 764 miljoner kronor

Jämtland: 2 539 miljoner kronor

Västerbotten: 2 504 miljoner kronor

Halland: 2 131 miljoner kronor

Östergötland: 1 724 miljoner kronor

Örebro: 1 607 miljoner kronor

Blekinge: 1 569 miljoner kronor

Södermanland: 912 miljoner kronor

Västernorrland: 876 miljoner kronor

Gotland: 817 miljoner kronor

Gävleborg: 759 miljoner kronor

Uppsala: 590 miljoner kronor

Västmanland: 381 miljoner kronor


Andel (procent) av utländska besökares totala konsumtion i länet som skedde i juni, juli och augusti 2019:

Kalmar: 81%

Gotland: 74%

Kronoberg: 71%

Örebro: 70%

Blekinge: 70%

Västerbotten: 65%

Värmland: 65%

Halland: 65%

Jönköping: 62%

Västernorrland: 61%

Östergötland: 59%

Norrbotten: 56%

Västra Götaland: 56%

Södermanland: 55%

Gävleborg: 54%

Skåne: 50%

Jämtland: 46%

Dalarna: 45%

Västmanland: 45%

Uppsala: 42%

Stockholm: 39%

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Robert Östholm

Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579

Relaterat material

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
111 38 Stockholm