Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vi klarar inte välfärden utan välfärdsföretag

Sveriges export av välfärdstjänster, som i dag uppgår till cirka 300 miljoner kronor, har en mångdubbelt större potential. Nya siffror visar att den privata vårdmarknaden år 2060 kommer att omsätta 500 miljarder kronor. Vård – och omsorgssektorn kommer med andra ord att vara en dominerande näringssektor i den utvecklade delen av världen. Framtidens Scania och Ikea finns sannolikt här och de länder som lyckas skapa en hemmamarknad för vårdorganisation kan räkna med en tydlig konkurrensfördel.

- För att möjliggöra exporten måste först hemmamarknaden utvecklas. Det handlar om att etablera moderna ersättningssystem och göra det möjligt att låta entreprenörer växa över kommun- och landstingsgränserna, säger Fredrik Johansson.

Det säger Fredrik Johansson, chef för analys och policy på Stockholms Handelskammare.

- Sverige är ett litet exportberoende land. Export av högförädlade tjänster kommer att vara en allt viktigare del av vår framtida ekonomi. Till en del kommer det att handla om export av vårdingrepp, men framför allt handlar det om förmågan att internationalisera effektiva sätt att organisera vård och vårdkoncept. De som kan ta ett helhetsgrepp kring patienten kommer att ligga i framkant, avslutar Fredrik Johansson.

Rapportens huvudpunkter:
• Med dagens tillväxttakt kommer privata och ideella företag/organisationer år 2060 att omsätta 500 miljarder kronor eller sju procent av BNP.

• Export av vårdkoncept uppgår i dag till cirka 300 miljoner kronor.

• Tillgång till svenska referensprojekt och en stark hemmamarknad är av görande betydelse för att kunna expandera utomlands.

Hela rapporten finns på www.chamber.se

Pressbilder på Fredrik Johansson finns på http://www.chamber.se/pressbilder-ny.aspx

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är sedan 1902 den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Handelskammaren på www.chamber.se.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Robert Östholm

Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579