Gå direkt till innehåll
Kommentar från Check Point Software om hackade Tesla-bilar

Pressmeddelande -

Kommentar från Check Point Software om hackade Tesla-bilar

Nyligen kom rapporter om att en ung tysk hackare, David Colombo, har lyckats hacka sig in i ett antal Tesla-bilar. Nyheten har skakat om bilindustrin och spätt på farhågorna kring att okända ska kunna ta kontroll över ett fordon under färd. Check Point Software Technologies har tittat närmare på vad intrånget egentligen innebär och vilket hot det kan utgöra.

-Colombo har inte lyckats ta full kontroll över hela fordonet i något fall, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software. Han hävdar dock att han har lyckats styra viss kringutrustning på totalt 25 dåligt underhållna Tesla-bilar, där har bland annat kunnat reglera volymen på ljudsystemet, öppna fönster och styra belysningen. Det finns inga tecken på att Colombo har kunnat implementera skadlig kod i fordonen och absolut inte kommit åt själva körkontrollsystemet. Han rapporterade intrånget till Tesla, som utreder det inträffade.

Enligt Colombo själv har han inte utnyttjat någon sårbarhet i Tesla för att göra intrånget, men det inträffade visar att bilägare sannolikt kommer att behöva ta ett visst ansvar för cybersäkerheten i sina fordon framöver.

-Vi förväntar oss att tillverkare säkerställer att fordon är så säkra det bara går, men vår erfarenhet säger också att det är svårt att garantera hundra procent cybersäkerhet för all framtid, säger Mats Ekdahl. På samma sätt som vi vant oss att vara proaktiva när det gäller att skydda datorer och smartphones, är det troligt att vi kommer att få hantera våra fordon på samma sätt framöver. När det gäller bilar så handlar det ju också om att våra och våra familjers liv utsätts för fara och då är det troligt att vi kommer att kräva ett visst mått av kontroll över säkerheten och riskerna.

Ämnen


Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till myndigheter och företag globalt. Check Point Infinity skyddar företag och offentlig sektor mot den femte generationens cyberattacker och har branschledande förmåga att identifiera skadlig kod, ransomware och andra typer av IT-säkerhetshot. Infinity består av tre delar som ger starkt skydd och hotförebyggande lösningar mot den femte generationens cyberattacker i företagsmiljöer: Check Point Harmony, för distansarbetare; Check Point CloudGuard för automatiskt skydd av molnet; och Check Point Quantum, som ger skalskydd för nätverk och datacenter, allt kontrollerat av branschens mest omfattande, intuitiva och enhetliga säkerhetshantering. Check Point Software skyddar över 100 000 verksamheter av olika storlekar.

Presskontakt

Archetype

Archetype

Presskontakt Kommunikationsbyrå

Relaterat material

Om Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till myndigheter och företag globalt. Check Point Infinity skyddar företag och offentlig sektor mot den femte generationens cyberattacker och har branschledande förmåga att identifiera skadlig kod, ransomware och andra typer av IT-säkerhetshot. Infinity består av tre delar som ger starkt skydd och hotförebyggande lösningar mot den femte generationens cyberattacker i företagsmiljöer: Check Point Harmony, för distansarbetare; Check Point CloudGuard för automatiskt skydd av molnet; och Check Point Quantum, som ger skalskydd för nätverk och datacenter, allt kontrollerat av branschens mest omfattande, intuitiva och enhetliga säkerhetshantering. Check Point Software skyddar över 100 000 verksamheter av olika storlekar.

Check Point Software Technologies
Luntmakargatan 22
103 59 Stockholm