Pressmeddelande -

CISL planerar utdelning och notering av sina dotterbolag

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ.) har fattat beslut om att särnotera Xbet, nya Gamers Paradise och hela sektorn Telecom. Beslutet har fattats för att öka transparensen i bolaget, underlätta marknadskommunikationen samt på ett bättre sätt kunna tydliggöra värden för aktieägarna. Kvar i CISL Gruppen AB (publ.) blir ägandet i La Jolla Gaming, TEUK( The Tranding Exchange UK, den betting exchange lösning som var en del i förvärvet av Gamers Paradise) samt delägandet i nedanstående bolag. Bolaget Xbet kommer att innehålla CISL’s alla bettingapplikationer och kommer att fokusera på business to customer relaterad verksamhet inom casino, poker samt e-sport skillgaming( dvs spel om pengar i datorspel). Det nya Gamers Paradise kommer att bestå av befintliga gamingcenters, e-sportbolaget NIP samt plattformen för centraliserad drift av gamingcenters, som idagläget finns i segmentet Technology. CISL’s Telecom sektorn består i dagsläget av CISL Spain, CISL Thailand samt CISL Systems. Detta motsvarar CISL Gruppen AB (publ.) innan samgåendet med Gamers Paradise. Utvecklingen i dessa bolag har under det senaste året tagit bra fart och tillväxten förväntas fortsätta. I och med att CISL Gruppen AB (publ.) har vuxit väldigt snabbt och har skapat stora framgångar inom flera sektorer har styrelsen fattat beslut om att dela ut 3 av CISL’s verksamhetsgrenar. Alla dessa grenar har väldigt snabbt tagit fart och kommit i skymundan av CISL’s innehav i La Jolla Gaming, ett förvärv som utvecklat sig över alla förväntningar. För att nu tydliggöra de andra verksamhetsgrenarnas värde har styrelsen beslutat om att dela ut bolagen till CISL nuvarande aktieägare. Processen har inletts och planen är att noteringen av bolagen skall ske under hösten 2006. Stockholm den 4 maj 2006 Styrelsen Kenth Söderström VD CISL Gruppen AB (publ) Tfn: 070-556 5137 CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com Besök: www.cislgroup.com Om Nya Marknaden Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans