Pressmeddelande -

CISL tecknar ny order med Siemens

CISL Gruppen AB (publ.) har, via sitt dotterbolag CISL Thailand Co., Ltd, tecknat en ny order med Siemens Communication Group. Ordervärdet är beräknat till 4 M SEK.Ordern är inom verksamhetsområdet Telecom och beräknas vara avslutat under Q1 2007. “ Detta är en tilläggsorder och vi förväntar oss att teckna fler liknande ordrar inom detta verksamhetsområde under hösten.”, säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ.) Stockholm den 26 maj 2006 Kenth Söderström VD CISL Gruppen AB (publ) Tfn: 070-556 5137 CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com Besök: www.cislgroup.com Om Nya Marknaden Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag