Pressmeddelande -

Vinstlyft för Bureägda Citat

Citat, nordens ledande kommunikationsproducent, visar fortsatt starkt resultat. Årets första kvartal innebar en resultatförbättring med 59 procent jämfört med samma period förra året. Citatkoncernen fortsätter att öka försäljningen till nordiska informations- och marknadschefer. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 97 MSEK, och byråintäkten till 80 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK, vilket ger en byråmarginal om 11 procent. - Vi inleder året starkt, vilket innebär att den fina utvecklingen från förra året håller i sig. Vi ser att kunderna uppskattar Citat helhetserbjudande inom informations- och marknadskommunikation. Detta i kombination med en hög intern effektivitet ger tydliga resultat, säger Dan Sehlberg, vd och koncernchef för Citat. Under årets första tre månader har Citat skrivit avtal med bland andra KPMG, Socialdemokraterna, Carl Bro, Statens Fastighetsverk, Telenor (före detta Vodafone) och Nordea. Efter periodens slut har näringslivsprofilen Jan Stenberg utsetts till ny styrelseordförande för Citatkoncernen.

Ämnen

  • Massmedia