Press release -

Första spadtaget för Mölndal Galleria och den nya innerstaden

Bildtext: Gemensamt spadtag för Mölndals nya innerstad. Från vänster: Riksbyggens marknadsområdeschef Anders Sandberg, Citycons investeringschef Nils Styf, NCC:s regionchef Johanna Hult-Rentsch, kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och MölndalsBostäders affärsområdeschef Dennis Bucht.

Igår togs det första spadtaget till nya Mölndal Galleria och ombyggnaden av centrala Mölndal. Spadtaget togs av Mölndals stad tillsammans med de fyra aktörer som investerar i den nya innerstaden: Citycon, NCC, Riksbyggen och MölndalsBostäder.

Stämningen var god när kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson, Citycons investeringschef Nils Styf, NCC:s regionchef Johanna Hult-Rentsch, Riksbyggens marknadsområdeschef Anders Sandberg och MölndalsBostäders affärsområdeschef Dennis Bucht tillsammans tog ett symboliskt spadtag så att gruset sprätte.

– Vi är glada över att bygget har satts igång. Mölndal Galleria blir en förlängning av Mölndals innerstad. Handeln är självklart kärnan, men gallerian ska också bli en mötesplats och ett extra vardagsrum för alla Mölndalsbor och andra som besöker innerstaden, säger Nils Styf, investeringschef på det nordiska köpcentrumbolaget Citycon.

Centrala Mölndal genomgår nu en omvandling till en ny, modern innerstad med 400 nya lägenheter och upprustade gator och torg i centrala Mölndal. Den gamla gallerian rivs för att ge plats åt en ny modern galleria med över 70 butiker, 24 000 kvadratmeter handel och över 800 parkeringsplatser.

Mölndal Galleria är ett partnersamarbete mellan Citycon och NCC som båda är hälftenägare till ett gemensamt projektbolag för utveckling och uppförande av den nya gallerian. Citycon kommer att förvärva NCC:s andel i gallerian när projektet är färdigställt och investerar totalt 1,1 miljarder kronor i den nya gallerian. Förutom Mölndal Galleria bygger NCC även det nya SCA-kontoret och 145 lägenheter på uppdrag av Riksbyggen.

– NCC:s styrka är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med arbetsplatser, bostäder, handel och service där helheten bidrar till att vi får en både hållbar och levande innerstad. Nu tar vi nästa steg för en attraktivare innerstad i Mölndal, säger Johanna Hult-Rentsch, regionchef för NCC Property Development.

– Den förstärkta handeln som den nya gallerian innebär kommer att betyda mycket för Mölndals långsiktiga attraktivitet, både för människor som vill bosätta sig här och för företag som vill etablera kontor i Mölndal, säger Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Citycon och NCC har beslutat att söka certifikat för den globala miljö- och hållbarhetsstandarden BREEAM, nivå Very good, för Mölndal Galleria.

– Mölndal Gallerias läge mitt i Mölndals innerstad, nära Knutpunkt Mölndalsbro där tåg, bussar och spårvagnar stannar, är en god utgångspunkt för hållbart resande. Därtill kommer Mölndal Galleria bland annat att ha informationstavlor om avgångar, ett tjugotal laddstolpar för elbilar och gott om cykelparkeringar, säger Nils Styf.

Subjects

  • Environmental and or Organic

Tags

  • citycon
  • detaljhandel
  • galleria
  • köpcentrum
  • mölndal
  • mölndal galleria
  • göteborg
  • ncc
  • handel

Citycon ar en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 2 miljarder euro.

Med 55 köpcentrum och 25 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Norge och Sverige och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 20 i Norge, 10 i Sverige, inklusive Kista Galleria, tre i Estland och ett i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 14 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Press contacts

Anne Ostelius

Press contact +46727158099