Press release -

​Ungdomssatsning i Tumba ska ge ungdomar en fristad

I Tumba har ungdomar länge saknat någonstans att vistas på fritiden. Nu får ungdomarna en tillfällig mötesplats alldeles vid busstorget när centrumägaren Citycon lånar ut en ledig lokal.

– Vi har sett behovet av en mötesplats i centrum för ungdomar och såg en möjlighet nu när en lämplig lokal vid busstorget stod tom, säger Nina Sundberg, centrumchef på Citycon.

Ungdomssatsningen är ett samarbete mellan det nordiska köpcentrumbolaget Citycon och Botkyrka kommun för att skapa en bättre fritid för ungdomarna i området. Förutom lokalen skjuter Citycon även till en summa pengar för utrustning av lokalen. Bemanningen kommer framförallt att bestå av frivilligarbetare och invigningen blir i början av juni.

– Ungdomarna behöver en samlingsplats och vuxna förebilder i närheten som de kan prata med. Att spendera sin fritid på torg och vid busshållplatser är inte det lämpligaste, säger John Rawley, områdesutvecklare vid Botkyrka kommun, som även arbetar för en långsiktig lösning på fritidsproblemet.

Citycon kommer även att ta in en sommarjobbare i Tumba Centrum, också det ett samarbete med kommunen.

– När du är ung innebär några veckors sommarjobb en viktig erfarenhet. Vår sommarjobbare i Tumba kommer att få sysslor på kontoret och i centrumet, säger Nina Sundberg.

Om Tumba Centrum

Tumba Centrum är beläget i södra Botkyrka, 25 km sydväst om Stockholm City, vid Huddingevägen, nära pendeltågsstation och bussar. På 31 000 kvadratmeter finns ett 50-tal butiker, caféer och restauranger. Här finns även kommersiell service i form av Systembolaget, bank, apotek mm. Tumba Centrum har dessutom egen konsthall. 

Subjects

  • Environmental and or Organic

Regions

  • Stockholm

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 3,4 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 1,8 miljarder euro.

Med 35 köpcentrum och 25 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Sverige och har fått fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 10 i Sverige, tre i Estland och ett i Danmark.

Citycons köpcentrum är belägna i urbana knutpunkter nära kundernas hem och arbetsplatser. Köpcentrumen har goda kollektivtrafikförbindelser och de finns nära hälsovård och kommunal service. 2014 var det totala besökarantalet 150 miljoner.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Läs mer på www.citycon.se

Press contacts

Anne Ostelius

Press contact +46727158099