Ycc1j58jbzql5hh2bmik

Lee Wermelin blir ny ordförande i Civilekonomerna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 15:21 CET

Civilekonomernas fullmäktige har valt Lee Wermelin till ny förbundsordförande. Hon har tidigare varit ledamot i styrelsen och haft olika chefsbefattningar på rekryteringsföretag. Hon efterträder Mikael Igelström som varit ordförande sedan 1997. Hon tillträder den 1 januari 2018.

Jaydqs3fk58ukbdnh92q

Civilekonomernas ordförande slutar efter 20 år

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 13:37 CEST

Mikael Igelström har beslutat att lämna uppdraget som förbundsordförande i Civilekonomerna. Han ställer inte upp till omval. Hans efterträdare kommer att väljas på förbundets fullmäktige den 14 november.

Mzkde9kdqslmpb34zf7p

Nordea-flytt sänker Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 14:28 CEST

Nordeas besked om att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors är oroande. Det menar Civilekonomernas förhandlingschef Mikael Andersson. Genom flytten riskerar Stockholm att tappa positionen som finansiellt centrum i Norden. Utöver bankarbetsplatser riskerar flytten att drabba arbetsplatser hos underleverantörer till banken.

U7gam9qm9bxylvxhm6k8

Snabbspår till hög lön

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 09:47 CEST

Utlandsarbete och arbete vid sidan av studierna är faktorer som ger hög lön tidigt i karriären. Det visar Civilekonomernas rapport Tre år efter examen där närmare 1 900 ekonomer som utexaminerades 2013 gett svar om sin lön. Andra faktorer som ger hög lön är att jobba i Stockholm och att kliva på en chefsbefattning. När det gäller examenstyp ger magisterexamen och masterexamen bäst utdelning.

Sjbv7ptpoagvhyjyjjsv

Utbildningen som ger jobb direkt!

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 08:41 CEST

51 procent av ekonomerna får arbete redan före avslutad utbildning visar en ny undersökning från Civilekonomerna.

Wjj5tizrilpr8zozxhni

Civilekonomerna välkomnar treårigt avtal inom industrin

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 13:30 CEST

Civilekonomerna ser positivt på att ett treårigt avtal träffats mellan facken och arbetsgivarna inom industrin.

Wjj5tizrilpr8zozxhni

"Övertid har blivit norm"

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:23 CET

Åtta av tio civilekonomer arbetar övertid. Högst är siffran inom revisionsbranschen där hela 95 procent jobbar övertid varje månad. Det visar Civilekonomernas stora medlemsenkät. – Övertid har tyvärr blivit en norm på många arbetsplatser. På sikt riskeras våra medlemmars hälsa, säger Ulrika Emteryd, förhandlare och ombudsman på Civilekonomerna.

A5h2mjwycvvf0gxwy3ys

Här tjänar ekonomer bäst!

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:38 CET

Ekonomer som arbetar i Stockholm har 12 000 kronor mer i lön jämfört med sina kollegor i norra Sverige. Det visar Civilekonomernas senaste lönestatistik.

Xtummkatzhlptmnnaa7b

Branscherna med bäst och sämst ingångslön

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 14:37 CET

Ingångslönen för civilekonomer är nu uppe i 27 000 kronor. Det visar färsk lönestatistik från Civilekonomerna. Men skillnaderna är stora beroende på bransch.

Media no image

Kvinnor förväntar sig för lite i lön!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 14:36 CEST

Unga kvinnors lägre löneförväntningar jämfört med männens kan vid sidan av strukturella orättvisor vara en viktig förklaring till stora löneskillnader mellan könen. Det framgår av en undersökning som Civilekonomerna gjort. – Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att belysa detta och ge unga kvinnor rätt verktyg inför löneförhandlingen, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna.

Hösten 2015 presenterade Civilekonomerna en stor studie om löneskillnader mellan könen bland sina medlemmar. Resultatet var nedslående. Den genomsnittliga månadslönen bland kvinnorna låg 18 procent under männens. När hänsyn togs för ålder, befattning och sektor kvarstod en oförklarad löneskillnad på 10,7 procent.

Otydliga och icke-könsneutrala lönekriterier har pekats ut som viktiga orsaker till löneskillnaderna. Att kvinnor förväntar sig mindre i lön har nämnts som en annan förklaring. För att gå till botten med det senare har Civilekonomerna kartlagt studenternas förväntningar på sin löneutveckling.

I en enkätundersökning bland tredje- och fjärdeårs studenter på landets ekonomiprogram frågade vi efter deras förväntade lön, 1 och 5 år efter examen.

Undersökningen visar överraskande tydligt att manliga och kvinnliga studenter skiljer sig stort åt i sina löneförväntningar. Redan ett år efter examen förväntar sig männen tjäna 28 000 kronor per månad och kvinnorna 27 000, en skillnad på knappt 3,6 procent. 5 år efter examen är skillnaden dramatisk. Då förväntar sig männen tjäna 39 000 kronor i månaden mot kvinnors 35 000 kronor, en löneskillnad på hela 10,3 procent!

– Vid sidan av strukturella orättvisor kan låga förväntningar därmed vara en viktig förklaring till kvinnors lägre löner, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör på Civilekonomerna.

Med lägre lön blir pensionen också lägre. Sett över en livscykel innebär detta gap att kvinnliga ekonomer tjänar i genomsnitt 2,3 miljoner kronor mindre än männen enligt en tidigare rapport från Saco.

– Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att ge unga kvinnor rätt stöd och verktyg inför löneförhandlingen. Även näringslivet måste ta sitt ansvar. Att systematiskt betala kvinnor lägre lön än männen är dåraktigt, säger Jens Jacobsson.

Läs hela undersökningen om löneförväntningar: http://bit.ly/forvantad

För mer information:

Christian Lövgren, utredare på Civilekonomerna och författare till undersökningen.

072-7263646, christian.lovgren@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsanvarig Civilekonomerna

070-266 27 69 torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Unga kvinnors lägre löneförväntningar jämfört med männens kan vid sidan av strukturella orättvisor vara en viktig förklaring till stora löneskillnader mellan könen. Det framgår av en undersökning som Civilekonomerna gjort.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • toqxqtrblkjozornplneprvy.askmadmdmqsn@decilvxsvilekonometdrnufa.se
  • 070 266 27 69

Om Civilekonomerna

Om Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.