Sjbv7ptpoagvhyjyjjsv

Utbildningen som ger jobb direkt!

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 08:41 CEST

51 procent av ekonomerna får arbete redan före avslutad utbildning visar en ny undersökning från Civilekonomerna.

Wjj5tizrilpr8zozxhni

Civilekonomerna välkomnar treårigt avtal inom industrin

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 13:30 CEST

Civilekonomerna ser positivt på att ett treårigt avtal träffats mellan facken och arbetsgivarna inom industrin.

Wjj5tizrilpr8zozxhni

"Övertid har blivit norm"

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:23 CET

Åtta av tio civilekonomer arbetar övertid. Högst är siffran inom revisionsbranschen där hela 95 procent jobbar övertid varje månad. Det visar Civilekonomernas stora medlemsenkät. – Övertid har tyvärr blivit en norm på många arbetsplatser. På sikt riskeras våra medlemmars hälsa, säger Ulrika Emteryd, förhandlare och ombudsman på Civilekonomerna.

A5h2mjwycvvf0gxwy3ys

Här tjänar ekonomer bäst!

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:38 CET

Ekonomer som arbetar i Stockholm har 12 000 kronor mer i lön jämfört med sina kollegor i norra Sverige. Det visar Civilekonomernas senaste lönestatistik.

Xtummkatzhlptmnnaa7b

Branscherna med bäst och sämst ingångslön

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 14:37 CET

Ingångslönen för civilekonomer är nu uppe i 27 000 kronor. Det visar färsk lönestatistik från Civilekonomerna. Men skillnaderna är stora beroende på bransch.

Media no image

Kvinnor förväntar sig för lite i lön!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 14:36 CEST

Unga kvinnors lägre löneförväntningar jämfört med männens kan vid sidan av strukturella orättvisor vara en viktig förklaring till stora löneskillnader mellan könen. Det framgår av en undersökning som Civilekonomerna gjort. – Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att belysa detta och ge unga kvinnor rätt verktyg inför löneförhandlingen, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna.

Hösten 2015 presenterade Civilekonomerna en stor studie om löneskillnader mellan könen bland sina medlemmar. Resultatet var nedslående. Den genomsnittliga månadslönen bland kvinnorna låg 18 procent under männens. När hänsyn togs för ålder, befattning och sektor kvarstod en oförklarad löneskillnad på 10,7 procent.

Otydliga och icke-könsneutrala lönekriterier har pekats ut som viktiga orsaker till löneskillnaderna. Att kvinnor förväntar sig mindre i lön har nämnts som en annan förklaring. För att gå till botten med det senare har Civilekonomerna kartlagt studenternas förväntningar på sin löneutveckling.

I en enkätundersökning bland tredje- och fjärdeårs studenter på landets ekonomiprogram frågade vi efter deras förväntade lön, 1 och 5 år efter examen.

Undersökningen visar överraskande tydligt att manliga och kvinnliga studenter skiljer sig stort åt i sina löneförväntningar. Redan ett år efter examen förväntar sig männen tjäna 28 000 kronor per månad och kvinnorna 27 000, en skillnad på knappt 3,6 procent. 5 år efter examen är skillnaden dramatisk. Då förväntar sig männen tjäna 39 000 kronor i månaden mot kvinnors 35 000 kronor, en löneskillnad på hela 10,3 procent!

– Vid sidan av strukturella orättvisor kan låga förväntningar därmed vara en viktig förklaring till kvinnors lägre löner, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör på Civilekonomerna.

Med lägre lön blir pensionen också lägre. Sett över en livscykel innebär detta gap att kvinnliga ekonomer tjänar i genomsnitt 2,3 miljoner kronor mindre än männen enligt en tidigare rapport från Saco.

– Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att ge unga kvinnor rätt stöd och verktyg inför löneförhandlingen. Även näringslivet måste ta sitt ansvar. Att systematiskt betala kvinnor lägre lön än männen är dåraktigt, säger Jens Jacobsson.

Läs hela undersökningen om löneförväntningar: http://bit.ly/forvantad

För mer information:

Christian Lövgren, utredare på Civilekonomerna och författare till undersökningen.

072-7263646, christian.lovgren@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsanvarig Civilekonomerna

070-266 27 69 torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Unga kvinnors lägre löneförväntningar jämfört med männens kan vid sidan av strukturella orättvisor vara en viktig förklaring till stora löneskillnader mellan könen. Det framgår av en undersökning som Civilekonomerna gjort.

Läs vidare »
Ubjbcvyhxy5v0wcaf78c

Ny chefredaktör för Civilekonomen

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 14:35 CEST

Mona Johansson blir ny chefredaktör för Civilekonomen. Hon har under många år varit redaktionschef och chefredaktör för tidningen Metro. Närmast har hon varit egenföretagare och vd för Contentkonsulterna.

Media no image

Ekonomerna som lättast får jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:34 CEST

Civilekonomerna lanserar en unik arbetsmarknadsbarometer som visar vilka ekonomer arbetsgivarna efterfrågar mest. Hetast i vår första barometer är redovisningsekonomer och managementspecialister.

Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden. I Sverige handlar det om cirka 100 000 sysselsatta och varje år examineras runt 7000 civilekonomer. Samtidigt som utbudet hela tiden växer är kunskapen om arbetsgivarnas efterfrågan på ekonomer dålig.

Det är bakgrunden till att Civilekonomerna i dagarna lanserar en unik arbetsmarknadsbarometer som ska mäta just efterfrågan på ekonomer med olika inriktningar.

– Studenterna behöver ett verktyg som visar vilken specialisering som lättast ger jobb, säger Christian Lövgren, utredare med inriktning på arbetsmarknadsfrågor på Civilekonomerna.

I årets första barometer ser högkonjunkturen ut att fortsätta för landets ekonomer. 11 procent av företagen och organisationerna avser att öka antalet anställda ekonomer och endast 3 procent planerar att minska antalet ekonomer. Tillväxten sker främst bland medelstora- och stora företag.

– Efterfrågan kommer att vara mycket hög bland redovisningsekonomer och organisations/managementspecialister. Inom finansiering och marknadsföring är marknaden i stort sett i balans, men för nationalekonomer ser vi en något försvagad efterfrågan, säger Christian Lövgren.

Arbetsmarknadsbarometern bygger på uppgifter från personalchefer på företag, myndigheter och organisationer med fler än 10 anställda och uppdateras halvårsvis.

– Med denna barometer vill vi göra arbetsmarknaden mer transparent så att våra medlemmar vet vad arbetsmarknaden efterfrågar, men det är också ett verktyg för företag och politiker som får en tydligare bild av vilka utmaningar vi möter framöver.

Läs arbetsmarknadsbarometern för ekonomer: http://bit.ly/28L3aFg

För mer information:

Christian Lövgren, utredare arbetsmarknadsfrågor Civilekonomerna, 072-7263646

christian.lovgren@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig Civilekonomerna, 070-266 27 69

torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Civilekonomerna lanserar en unik arbetsmarknadsbarometer som visar vilka ekonomer arbetsgivarna efterfrågar mest. Hetast i vår första barometer är redovisningsekonomer och managementspecialister.

Läs vidare »
Ygwym1a5nozxx5v1e1av

Ohälsa bland tjänstemännen – en tickande bomb

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 14:33 CEST

Explosionen av psykisk ohälsa på arbetsplatserna har hittills mest varit en fråga för anställda inom skola, vård och omsorg. Nästa tickande bomb kan vara tjänstesektorn. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar visar att 34 procent upplever sig inte kunna arbeta som i dag utan att hälsan på sikt påverkas negativt.

Media no image

Civilekonomerna förordar förhandlingslösning

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 14:29 CEST

Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag varslat om konflikt för att driva igenom kravet på flexpension. Civilekonomerna står bakom yrkandet om flexpension men kommer inte att ta ut sina medlemmar i strejk.

Vi förordar i stället en förhandlingslösning, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna.

Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag varslat om konflikt för att driva igenom kravet på flexpension mot arbetsgivarorganisationen Almega i årets avtalsrörelse. Civilekonomerna står bakom Sveriges Ingenjörers yrkande om flexpension. Förbundet anser dock inte att det är en fråga att gå i konflikt för.

– Vår uppfattning är att pensionsfrågor ska lösas i samförstånd och med förutsebarhet för framtiden. Därför kommer Civilekonomerna inte att ta ut sina medlemmar i en strejk. Vi förordar i stället en förhandlingslösning, säger Mikael Andersson.

För mer information:

Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna
070-266 27 58
mikael.andersson@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig
070-266 27 69
torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag varslat om konflikt för att driva igenom kravet på flexpension. Civilekonomerna står bakom yrkandet om flexpension men kommer inte att ta ut sina medlemmar i strejk.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • torbjorn.askman@civilekonomerna.se
  • 070 266 27 69

Om Civilekonomerna

Om Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.