Gå direkt till innehåll
Nätverk för arbetssökande 40+ och AI-startup i samarbete för fördomsfri matchning

Pressmeddelande -

Nätverk för arbetssökande 40+ och AI-startup i samarbete för fördomsfri matchning

Nätverket AddAge som totalt samlar cirka 4 000 kvalificerade arbetssökande inleder ett samarbete med konsultplattformen commended.ai för ökade karriärmöjligheter för sina medlemmar. Commended.ai gör det möjligt för företag att göra detaljerade kandidatsökningar på graderade kompetenser - istället för att förlita sig på fritextsökningar i CVn - något som båda parter tror kommer gynna erfarna arbetssökande.

AddAge är nätverket för erfaren kompetens över 40 år i Sverige som behöver stöd och råd för sitt arbetssökande. Nätverket stöttar med råd, tips, jobbförslag, träffar med mera.

I Sverige finns det cirka 200 000 arbetssökande över 40 år och drygt hälften av dessa har akademisk/eftergymnasial utbildning. Många av oss vill inget annat än att jobba men fastnar tyvärr onödigt länge utanför arbetsmarknaden. Samtidigt upplever många företag kompetensbrist. Att de här problemen kan existera samtidigt beror till stor del på att matchningsverktygen saknas idag och därför tycker vi Commendeds teknologi och det här samarbetet är så spännande säger Palle Gustafsson, grundare av AddAge.

Commendeds plattform används idag främst på marknaden för längre konsultuppdrag, så kallad interim management, som är en växande del av arbetsmarknaden. Kandidater bygger upp kompetensprofiler genom att låta referenser gradera sina kompetenser. Att registrera sig går snabbt och gör kandidaten synlig mot ett stort uppdragsflöde där kompetensdata och AI gör matchningen av kandidat mot uppdrag mer precis.

Det råder idag brist på chefer och specialister för längre konsultuppdrag inom en rad områden samtidigt som det finns mycket tillgänglig kompetens i den här gruppen. Vi upplever att problem såsom ålderism och diskriminering är mindre på konsult- än anställningsmarknaden. Men urval av kandidater till intervju går ofta för snabbt och ett problem är att traditionella CVn blir längre och svårare att läsa ju mer erfarenhet kandidaten har. Vår plattform jämnar ut spelplanen och främjar fördomsfri rekrytering eftersom kunder söker och presenteras träffar utifrån en kombination av kompetenser på olika nivåer säger Kristoffer Fredriksson, VD och grundare av commended.ai

Commended.ai har under året sett en snabb tillväxt i såväl antal kunder som antal publicerade uppdrag på sin plattform. Sex rekryteringsbolag i sektorn använder sig idag av commended.ai för att hitta kandidater till sina kunder och plattformen har hittills använts av dem för att tillsätta kvalificerade konsulter på ett 50-tal företag.

Vi levererar idag värde till kandidater och kunder i det segment där behoven av snabbhet är som högst samtidigt som kompetenskraven är höga. Vi hjälper kandidater att göra sig själva rättvisa för att urvalsprocesserna ska kunna bli rättvisa. Först då finns förutsättningarna för framgångsrik fördomsfri rekrytering, fortsätter Kristoffer Fredriksson.

För mer information kontakta
Kristoffer Fredriksson, VD Commended, kristoffer@commended.ai, 073-800 71 85

Palle Gustafsson, AddAge, palle.gustafsson@gmail.com, 070-662 64 62

Om AddAge

AddAge är nätverket för erfaren kompetens över 40 år i Sverige som behöver stöd och råd för sitt arbetssökande. Nätverket grundades 2016 och samlar idag runt 4 000 arbetssökande i målgruppen.

Om Commended.ai

Commended driver plattformen commended.ai som med machine learning effektiviserar marknaden för förmedling av frilanskonsulter. En marknad som idag bromsas av dålig transparens kring vem som är bra på vad, vill göra vad, är tillgänglig när och till vilket pris.

Relaterade länkar

Ämnen


Commended driver plattformen commended.ai som med machine learning effektiviserar marknaden för förmedling av frilanskonsulter. En marknad som idag bromsas av dålig transparens kring vem som är bra på vad, vill göra vad, är tillgänglig när och till vilket pris.

Sex rekryteringsbolag i sektorn använder sig idag av commended.ai för att hitta kandidater till sina kunder och plattformen har hittills använts för att tillsätta kvalificerade konsulter på ett 50-tal företag. Marknaden för längre konsultuppdrag, så kallad interim management, är en snabbt växande del av arbetsmarknaden.

Kandidater bygger sina profiler genom att låta referenser gradera deras kompetenser. Att registrera sig går snabbt och gör kandidaten synlig mot ett stort uppdragsflöde där kompetensdata och AI gör matchningen av kandidat mot uppdrag mer precis.

Commended ägs av grundarna, den börsnoterade Headsent-koncernen och en grupp privatinvesterare.

Presskontakt

Kristoffer Fredriksson

Kristoffer Fredriksson

Presskontakt VD +46738007185

Relaterat material

En intelligent plattform för kvalificerade konsulter

Om Commended.ai

Commended driver plattformen commended.ai som med machine learning effektiviserar marknaden för förmedling av frilanskonsulter. En marknad som idag bromsas av dålig transparens kring vem som är bra på vad, vill göra vad, är tillgänglig när och till vilket pris.

Våra grundare har varit frilanskonsulter, förmedlat frilanskonsulter och hyrt in frilanskonsulter. Tre erfarenheter som övertygade oss om att den här marknaden kan göra ett bättre jobb för alla parter.

Sex rekryteringsbolag i sektorn använder sig idag av commended.ai för att hitta kandidater till sina kunder och plattformen har hittills använts för att tillsätta kvalificerade konsulter på ett 50-tal företag.

Bolagets plattform används idag främst på marknaden för längre konsultuppdrag, så kallad interim management, som är en snabbt växande del av arbetsmarknaden. Kandidater bygger upp sina profiler genom att låta referenser gradera deras kompetenser. Att registrera sig går snabbt och gör kandidaten synlig mot ett stort uppdragsflöde där kompetensdata och AI gör matchningen av kandidat mot uppdrag mer precis.

Commended ägs av grundarna, den börsnoterade Headsent-koncernen och en grupp privatinvesterare.

556746-1990
Stockholm
Sverige