Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

CSG erhåller tilldelningsbeslut avseende bevaknings- och säkerhetstjänster till Stockholmsmässan med ett ordervärde om ca 52 MSEK

CSG erhåller tilldelningsbeslut avseende bevaknings- och säkerhetstjänster till Stockholmsmässan med ett ordervärde om ca 52 MSEKCommuter Security Group AB ("CSG"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ("Transfer"), har framgångsrikt vunnit en upphandling av bevaknings- och säkerhetstjänster till Stockholmsmässan. Det beräknade värdet på avtalet uppgår till cirka 13 MSEK per år och sträcker sig över en tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år från och med den 1 januari 2024.

CSG erbjuder säkerhet, trygghet och bevakning. Vi verkar inom transportsektorn, handeln och andra publika miljöer.

CSG är ett av Länsstyrelsens auktoriserat bevakningsföretag och erbjuder säkerhets- och bevakningstjänster. CSG grundades 2003 och har en lång erfarenhet av egendomsbevakning i syfte att motverka och förhindra skadegörelse, stölder och inbrott. CSG är idag starkt förknippade med trygghet och säkerhet i publika miljöer inom kollektivtrafik, fastighet, handel och offentlig verksamhet.

CSG har ca 500 medarbetare och vår personal jobbar dygnet runt årets alla dagar med att skapa tryggare och säkrare miljöer för våra kunder. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi är även verksamma i Örebro, Uppsala, Södermanland, Värmland och Västernorrlands län.

CSG erbjuder bevakningstjänster med väktare, ordningsvakt, personskyddsvakt, skyddsvakt, hundförare, säkerhetskontrollant, butikskontrollant, butiksvärd, trygghetsvärd och biljettkontrollant. Vi utför risk och säkerhetsanalyser, utbildningar inom hot och våld, butikssäkerhet och kundanpassade utbildningar med inriktning på säkerhet för verksamheten. CSG erbjuder även teknisk säkerhet med överfallslarm, fastighetslarm, klotterlam, kamera och inbrottslarm. CSG levererar säkerhet på en stor bredd och våra tjänster bär alltid en prägel av kunskap, trovärdighet samt engagemang.

CSG ägs av Transfer Group AB och ingår i en tjänstekoncern med verksamhet inom säkerhet. Företagen i koncernen kompletterar varandra och hittar synergier vilket möjliggör helhetslösningar inom säkerhet för våra kunder.

Commuter Security Group AB
Strandbergsgatan 61
11251 Stockholm
Sverige