Agenda 2030 kan inte genomföras utan civilsamhällets organisationer!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 10:01 CET

I den slutrapport som delegationen för Agenda 2030 presenterar idag, måndag, finns flera av de synpunkter som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har fört fram. Rapporten kan bidra med struktur och nya tankesätt. Vi hoppas att rapporten är ett startskott för en mer intensiv genomförandefas. Det är för tidigt att börja titta bortom 2030 – först krävs det mer arbete för att nå ända fram.

POSITIVT MED STÄRKT DEMOKRATIBISTÅND I ÖVERENSKOMMELSEN

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 10:10 CET

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Att riksdagen idag släppte fram Stefan Löfven som statsminister innebär att den nya regeringens politik till viss del kommer att baseras på överenskommelsen mellan de fyra partierna. CONCORD Sverige, som samlar 64 biståndsorganisationer, välkomnar löftet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI under hela mandatperioden.
– Enprocentsmålet är en viktig signal om att Sverige inte tummar på solidariteten med de mest utsatta, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige.

Enligt överenskommelsen ska fokus på demokratibistånd stärkas ytterligare. I en tid då utrymmet för människorätts- och miljöförsvarare krymper och demokratin backar världen över, behövs en kraftfull politik för att stå upp mot hoten mot demokratin och stödja dem som riskerar sina liv för att försvara den. Det här är något som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer lyft bland annat i rapporten Tag Plats!, där vi också rekommenderar regeringen att stärka ambassadernas roll som stöd för människorättsförsvarare.

Hjälp till de mest utsatta

I överenskommelsen står det att ”biståndet ska fokuseras” under mandatperioden. Vad det innebär mer exakt återstår att se. Men syftet med Sveriges bistånd är och ska vara att bekämpa fattigdom och förtryck.
– Principen om att ingen ska lämnas utanför måste vara vägledande i arbetet för att utrota fattigdomen. Vi behöver sätta människor som lever i fattigdom och förtryck i centrum för prioriteringarna i biståndet om vi ska ha en chans att nå de globala målen till 2030, säger Georg Andrén.

Presskontakter:

Christina Wassholm, CONCORD Sverige, 070-405 32 28

Georg Andrén, Diakonia, via Sofia Hallonsten, , 076-501 17 58

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Läs vidare »

Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:31 CET

När Europas ledare möts i Bryssel imorgon står EU:s nästa långtidsbudget, för åren 2021-2027, på dagordningen. I utrikesdelen av budgeten bestäms nivån för EU:s ambitioner som global aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning. Sverige behöver kliva fram och ta ledarrollen för att försvara ett starkt bistånd, säger plattformen CONCORD Sverige i ett brev till statsministern.

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 06:00 CET

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Moderaterna sänker internationellt bistånd med 1,2 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:42 CET

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Moderaternas förslag innebär 1,2 miljarder kronor mindre till biståndet jämfört med övergångsregeringens budgetproposition. Det motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges humanitära bistånd eller mer än halva Sveriges bistånd till hälsa. Med tanke på den parlamentariska situationen finns det viss sannolikhet att det blir Moderaternas budget som kommer att bestämma ramarna för 2019.

Biståndet ligger idag på en procent av Sveriges BNI. Sverige är ett av världens rikaste länder, 12:e rikast mätt i BNI per capita och 7:e rikast mätt med Human Development Index.

- Det är mycket olyckligt om vi inte lever upp till målet om en procent i bistånd, särskilt i en tid då hungern i världen ökar för första gången på flera år och FN:s appeller om humanitär hjälp står underfinansierade. Demokratin går bakåt och demokratikämpar världen över behöver vårt stöd. Ytterst handlar det om värderingar, säger Magnus Walan från Diakonia, medlem i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Klar majoritet för bibehållet bistånd
Det finns varken en folklig eller politisk majoritet för att minska biståndet. Sju av tio svenskar tycker att storleken på biståndet är lagom eller bör öka. En majoritet i Sveriges riksdag, alla partier utom M och SD, står för att Sveriges bistånd ska vara en procent av BNI. Moderaterna säger att de vill uppnå enprocentsmålet, men inte förrän 2022.


Presskontakter:

Till talesperson Magnus Walan, senior policyrådgivare Diakonia, tel: 070-853 93 05

CONCORD Sverige: Åsa Thomasson, policysamordnare AidWatch och utvecklingsfinansiering, tel: 073-514 17 52

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Läs vidare »

VALRESULTATET I BRASILIEN FÖRSTÄRKER ORON: HOTEN MOT DEMOKRATIN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 06:00 CET

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära krafter, med Brasilien som det senaste exemplet. I flera länder tystas oberoende organisationer genom lagstiftning, reseförbud och smutskastning. Brasiliens nyvalde president Bolsonaro vill bland annat slänga ut internationella miljöorganisationer som Greenpeace och WWF och stoppa allt statligt stöd till nationella miljöorganisationer.

– Vi ser med stor oro på utvecklingen i Brasilien, som redan i dagsläget är det land där flest miljöförsvarare får sätta livet till. Bolsonaros tidigare signaler om att dra sig ur Parisavtalet och öppna upp för skövling av Amazonas kan få oerhört allvarliga konsekvenser, även globalt, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Människor i civilsamhället drabbas allt oftare av hot och våld. Över 300 människorätts- och miljöförsvarare mördades under 2017. Mörkertalet är sannolikt stort. Antidemokratiska regimer samarbetar över gränserna och tar efter varandras metoder. Inom loppet av två år antog över 60 länder snarlika lagar som hindrar eller försvårar för organisationer att ta emot utländsk finansiering.

Exemplen på hur det fria civilsamhället tystas är många. I Ungern har regeringen gjort det kriminellt för organisationer att hjälpa asylsökande. I Colombia förvärras hoten mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare som arbetar för att ta landet framåt efter fredsavtalet. USA:s president Donald Trump har förbjudit organisationer som tar emot amerikanskt bistånd att informera om abort. Nu är oron stor för att aborträtten försvagas även i Brasilien.

– Mot bakgrund av Bolsonaros uttalanden utgör den nya regeringen i Brasilien ett allvarligt hot, både mot hbtq-personer och mot de redan åtstramade aborträttigheterna i Brasilien. Utvecklas hans retorik till politiska beslut innebär det en väsentlig försämring för civilsamhällets utrymme att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i Brasilien, säger Anna-Karin Johansson, RFSU:s generalsekreterare.

När demokratin hotas av auktoritära krafter behövs ett starkt och självständigt civilsamhälle än mer. Plattformen CONCORD Sverige har i dagarna överlämnat en rad förslag till ledamöter i riksdagens utrikesutskott om vad Sverige kan göra för att försvara och skydda de organisationer och aktivister som riskerar allt i kampen för det fria samhället. Det handlar bland annat om svenska ambassaders roll och om pågående budgetförhandlingar i EU som blir avgörande för EU:s stöd till civilsamhället världen över.

– Stödet till miljörörelsen i Brasilien har aldrig varit så viktigt som nu. Sverige måste ställa krav på de investeringar som görs i landet, exempelvis för hur AP-fonderna används och hur svenska företag agerar, säger Karin Lexén från Naturskyddsföreningen.

46 organisationer i svenska civilsamhället går också samman i en debattartikel i Aftonbladet idag. De efterlyser en kraftfull svensk politik för att skydda demokratiska fri- och rättigheter som är allvarligt hotade.


Presskontakter:

Anna Havula, Presschef Naturskyddsföreningen, tel: 070-8703700

Matilda Ström, Pressansvarig RFSU, tel: 076-160 33 07

Christina Wassholm, Kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, tel: 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

Läs vidare »

EU-beslut drabbar de mest utsatta

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 19:39 CEST

EU är på väg att outsourca ansvaret för människor på flykt till länder som struntar i mänskliga rättigheter.  På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Det förslag om “asylcenter” som lanserades på förra EU-toppmötet i juni ligger fast. Europeiska rådet kommunicerade att man vill fortsätta arbetet med samtliga delar som föreslogs i somras. Tanken är att ansvaret för att hantera migranter läggs ut på länder utanför EU, framför allt i norra Afrika, trots att flera av dessa länder bevisligen kränker mänskliga rättigheter.
- Rätten att söka asyl är en central del av de mänskliga rättigheterna och går inte att outsourca, särskilt inte genom att skicka människor till länder där vi vet att rättigheter inte respekteras, säger Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

EU:s ledare sa också att de eftersträvar bredare partnerskap med tredje länder.
- Den koloniala idén om att EU ska etablera asylcenter i andra länder kommer aldrig att fungera. Det bredare partnerskap de pratar om finns det inget stöd för, säger George Joseph från Caritas.

Lagstiftningen som föreslås kring återvändande innebär att själva asylprocessen ska snabbas upp och att asylsökande som vill överklaga ett utvisningsbeslut måste göra det inom loppet av fem dagar. De som nekas får max upp till trettio dagar att återvända frivilligt, men varje medlemsstat kan bestämma om en kortare tidsfrist.
– Detta drabbar självklart de mest utsatta och traumatiserade värst. Förslagen lämnar också många frågetecken om hur rätten till individuell prövning ska kunna garanteras, säger, Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

Europeiska rådet sa också att mer ska göras för att underlätta effektivt återvändande genom bland annat Turkiet-samarbetet. EU har mot en betalning på 6 miljarder euro över två år kunnat skicka tillbaka migranter från de grekiska öarna till Turkiet. Den så kallade överenskommelsen förslogs i juni att utvidgas till att gälla samtliga EU-länder.
- EU tar inget ansvar för mänskliga rättigheter när det inte utvecklar säkra och lagliga vägar. Den enda vägen framåt är att vi visar solidaritet med människor på flykt, säger George Joseph från Caritas.

Presskontakter:

Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen, eliot.wieslander@lakareivarlden.se, 073-6731663.

George Joseph, ansvarig för migration Caritas, gjoseph@caritas.se, 070-963 45 01

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, christina.wassholm@concord.se, 070- 405 32 28

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration jobbar för att Sveriges och EU:s migrations- och utvecklingspolitik ska stötta rättigheter för människor på flykt på bästa sätt. Idag befinner sig över 68,5 miljoner människor på flykt från förtryck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta att bidra till det och på allvar ta sin utgångspunkt i de Europeiska värderingarna och mänskliga rättigheter.

I arbetsgruppen för migration och utveckling ingår Caritas, Erikshjälpen, Individuell människohjälp, IKFF, Islamic Relief, Läkare i Världen, Rädda barnen, Sveriges Kristna Råd, LSU och RFSL.

Bristen på säkra och lagliga vägar gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta bidra till detta. På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare istället att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Läs vidare »

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 06:00 CEST

En ny rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.

​Politiker backar krav på globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:30 CEST

Politiker från sju riksdagspartier har gett världen plats i valrörelsen genom att ställa sig bakom civilsamhällets politiska krav i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en hållbar och rättvis politik för global utveckling efter valet.

​Granskning: Partierna prioriterar inte globala utvecklingsfrågor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 06:00 CEST

Partierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar en ny och unik granskning som kartlagt hur partiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • hakvnssn.ribeuyttevrrscwkineolsjd@czcoalnchcormqd.cdseqo
  • +4670 – 405 32 28
  • +468–648 99 50

Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 65 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Adress

  • CONCORD Sverige
  • Högbergsgatan 31 A
  • 116 20 Stockholm
  • Sverige