RÄTTELSE TELEFONNUMMER - INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Tid 16 Februari 2007 09:30 – 09:30

Plats +44 (0)20 7162 0025 alt +46 (0)8 5052 0110

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens 16 februari 2007 kl 09:30 CET Bokslutskommunikén (som publiceras 15 februari 2007) presenteras och tillfälle ges till frågor Närvarande: Hans Norén, VD Göran Hermansson, Ekonomichef Telefon: +44 (0)20 7162 0025 alt +46 (0)8 5052 0110 Konferenstitel: Concordia Maritime För inspelad version: Telefon +44 (0)20 7031 4064 alt +46 (0) 8 505 203 33 Kod: 738532 (tillgänglig tom 23 februari) Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på Nordenbörsen. Rederiet har beställt tio tankfartyg, som byggs enligt MAX-konceptet. P MAX är produkttankfartyg på cirka 65.200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Fartygen har ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel. De första sex P-MAX samt de två Panamax-fartygen färdiglevereras under 2008. Ytterligare fyra P-MAX finns i order med leverans under 2009/2010. Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande. För mer information, v.v. se www.concordia-maritime.se

Ämnen

  • Transport

Relaterade nyheter