Pressmeddelande -

Concordia Maritime AB tecknar avtal om ytterligare två P-MAX-fartyg

Concordia Maritime och Brodosplit Shipyard, Kroatien har tecknat avtal för byggnation av ytterligare två produkttankfartyg av P-MAX-typ. Avtalets ikraftträdande är villkorat av Concordia Maritimes och Brodosplits styrelsers slutliga godkännande, som beräknas erhållas om cirka en månad. Fartygen, som blir nummer sju och åtta i P-MAX-serien beräknas levereras under fjärde kvartalet 2009. Av de tidigare sex fartygen har två levererats, två levereras under 2006 och två i slutet av 2007/början av 2008. För ytterligare information: Ring Hans Norén, VD, 031 855101/0704-855101 eller Göran Hermansson, Ekonomichef, 031-855046/0704-855046 Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs. Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 49.900 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006. Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.

Ämnen

  • Industri, tillverkning