Pressmeddelande -

Om Stena Vision

Vid ordinarie dockning av det av Concordia Maritime inchartrade fartyget Stena Vision fastställdes att fartyget måste genomgå maskinreparationer under ett antal månader. Enligt tidsbefraktningskontraktet med Arlington Tankers skall Concordia Maritime betala full hyra under reparationstiden. Ett försäkringsarrangemang är på plats och den tidigare publicerade prognosen för 2006 om MSEK 75 kvarstår. För ytterligare information: Hans Norén, VD, +46 31 85 51 01 / +46 704 85 51 01 Eller Göran Hermansson, ekonomichef, +46 31 85 50 46 / +46 704 85 50 46 Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs. Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 65,200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006. Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.

Ämnen

  • Transport