Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006 för Consilium AB (publ)

■ Orderingången ökade med 35 procent till 226,9 MSEK (168,0) ■ Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 167,6 MSEK (147,8) ■ Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 6,6 MSEK (4,1) ■ Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,6 MSEK (0,5) ■ Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,4) ■ Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 0,34 SEK (0,06) ■ Mer än 99 procent av ägarna till Konvertibelt förlagslån 2001/2006 har valt att konvertera till aktier Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/A9/8C/wkr0019.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans