Gå direkt till innehåll
Kvinnor är starka - bild från etavlor.se
Kvinnor är starka - bild från etavlor.se

Nyhet -

Jämställdhet - en ständigt aktuell fråga för Convictus

Idag, den 8 mars 2021, är det Internationella kvinnodagen. Hos Convictus, är jämställdhet något vi arbetar med hela året.

För oss är det en självklarhet att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv på samtliga verksamheter. Vi vet att den ojämlikhet som drabbar kvinnor generellt i vårt samhälle även gäller för vår gästgrupp, trots att statistik gör gällande att det är färre kvinnor än män som t ex lever i hemlöshet. Även när det gäller beroendeproblematik kan statistiken visa på ett lägre antal kvinnor än män.

Orsakerna till detta är givetvis flera men något vi lärt oss under de 35 år vi varit verksamma är att kvinnor som lever i utsatthet ofta har en dubbel utsatthet då de hamnar längst ned i hierarkin. Detta är något som tydligt framgår i Brottsoffermyndighetens studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem. Därför försöker Convictus på konkreta sätt säkerställa att vi justerar för och motverkar dessa orättvisor.

Bland annat så har två av våra verksamheter, Convictus Axelsberg Dag och Convictus Södermalm, särskilda tider när endast kvinnor är i verksamheten. Här ges möjlighet att ta plats och ställa frågor som annars kan upplevas som svåra att ta upp. På Convictus Axelsbergs Natthärbärge är verksamheten riktad till att ge sovplats åt kvinnor från EU- och tredjepartsländer genom uppdrag av Stockholms stad.

Sedan september 2020 har Convictus, i samarbete med Equals Qvinnoqraft, projektet Mobila Kvinnofriden som arbetar för och med våldsutsatta kvinnor i vår gästgrupp. Syftet med projektet är att kunna möta kvinnorna när hjälpen behövs som mest. Att stötta i kontakter med polis, socialtjänst och vården samt säkerställa att kvinnan kommer till ett säkert boende. 

"Vi ser tydligt hur vår kvinnliga gästgrupp kämpar med dubbla stigman", säger Susanne Halsius, projektledare för Mobila kvinnofriden. "Dels utsätts de för de i samhället rådande genusrelaterade strukturer och normer där kvinnor bedöms hårdare i många sammanhang, inte minst när det kommer till att ta hand om sig själva, sina barn och familj. Dessutom blir de också drabbade av hur omgivningen ser på människor som lever i hemlöshet och som har en beroendeproblematik. Detta slår hårt på en många gånger dålig självbild."

Susanne fortsätter "För oss är betydelsen av att arbeta med ett integrerat genusperspektiv i verksamheten A och O. Genom löpande fortbildning i temat, gemensamma samtal och handledning säkerställer vi att vi lyckas med vårt uppdrag".

Convictus har även anordnat lägerverksamhet på annan ort för våldsutsatta kvinnor. Syftet är att utbilda och skapa nätverk för att förhindra att man går tillbaka i gamla vanor och utsätts för våld igen. Lägerverksamheten fortsätter under 2021.Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Dahlstedt

Maria Dahlstedt

Presskontakt Verksamhetschef 0702273378

Relaterade nyheter