Pressmeddelande -

JOHN HANSSON VD COVIAL DEVICE AB

På styrelsemötet den 23 februari beslutades att styrelseordförande John Hansson skulle gå in som VD istället för Roland Larsson. Roland Larsson kommer att fortsätta som Teknisk Chef. Till ny styrelseordförande valdes Jan Årefors. Anledningen till skiftet är att uppnå mer definierade ansvarsområde i den operativa verksamheten. Detta mot bakgrund av att bolaget nu står inför sin historiskt viktigaste uppgift att med kraft nå ut till marknaden. För ytterligare information från Covial Device AB kontakta; Jan Årefors Styrelseordförande 0706-60 44 43 John Hansson 042 -15 52 00 Om Covial Device AB Företaget bildades 1977 under namnet MicroService. Bolaget ombildades till aktiebolag 1993 och ändrade namn 1995 till Covial Device AB. Under perioden 1995 till 2000 utvecklade bolaget principerna för sin patenterade accelerations/vibrationssensor och under de första åren på 2000-talet har bolaget huvudprodukt, AE-sensorn utvecklats. Covial Device AB äger idag flera patent inom sensorområdet i ett stort antal länder i Europa, USA och Asien. Bolaget finns idag i Helsingborg, Hong Kong och Shanghai med kundprojekt inom framförallt larm- och säkerhetsbranschen, byggbranschen, medicinteknisk processövervakning samt produktionsövervakning. Covial Device AB är från och med 2005-11-11 listade på NGMs inofficiella handelsplats Nordic OTC/Öresundslistan. Från årsskiftet 2007 i NGMs handelssystem under avdelningen Nordic MTF För mer information om Covial Device AB se www.covialdevice.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning