Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

”Att vara med i TV-programmet Elitstyrkans hemligheter var definitivt något av det roligaste jag gjort men också det mest krävande. Jag visste att jag skulle klara det, jag ville möta känslorna som uppstår i stadiet när jag började tvivla på mig själv. Vad är det som får mig att börja tappa fokus och ta till mig av lärdomen. Det jag triggas av är att inte veta vilka utmaningar som kommer och att träna och vara förberedd inför alla tänkbara scenarion. 

Det förklarar en stor del om varför jag gillar mitt jobb som projektledare på Infrastruktur Väst på COWI så mycket. För oavsett om det är psykologiskt eller fysiskt så gillar jag att agera utefter förutsättningarna som uppstår. Det går idag inte att köra det gamla stuket, ”jag vet och kan allt”. Utan jag som projektledare behöver hjälpa till att leda. Att vara beredd på att anpassa sig är en av de viktigaste egenskaperna i min roll. Jag tycker det är kul att få folk att förstå att de gör skillnad och ta en ledande roll i grupper. Själv behöver jag inte vara den som är bäst på ämnet, det är ju de disciplinansvariga som har bäst koll. Här på COWI kryllar det av folk som är duktiga på saker. Det hänger ju inte på en person utan alla tillsammans som löser projektet. 

Under sommaren kommer jag att genomföra ett 24-timmars hinderbanelopp. Det kommer bli en härlig utmaning som ni kommer att få del av framöver här på Facebook.” 

/Fredrik Bergfeldt, Projektledare COWI

”Att vara med i TV-programmet Elitstyrkans hemligheter var definitivt något av det roligaste jag gjort men också det mest krävande. Jag visste att jag skulle klara det, jag ville möta känslorna som uppstår i stadiet när jag började tvivla på mig själv. Vad är det som får mig att börja tappa fokus och ta till mig av lärdomen. Det jag triggas av är att inte veta vilka utmaningar som kommer och att träna och vara förberedd inför alla tänkbara scenarion. Det förklarar en stor del om varför jag gillar mitt jobb som projektledare på Infrastruktur Väst på COWI så mycket. För oavsett om det är psykologiskt eller fysiskt så gillar jag att agera utefter förutsättningarna som uppstår. Det går idag inte att köra det gamla stuket, ”jag vet och kan allt”. Utan jag som projektledare behöver hjälpa till att leda. Att vara beredd på att anpassa sig är en av de viktigaste egenskaperna i min roll. Jag tycker det är kul att få folk att förstå att de gör skillnad och ta en ledande roll i grupper. Själv behöver jag inte vara den som är bäst på ämnet, det är ju de disciplinansvariga som har bäst koll. Här på COWI kryllar det av folk som är duktiga på saker. Det hänger ju inte på en person utan alla tillsammans som löser projektet. Under sommaren kommer jag att genomföra ett 24-timmars hinderbanelopp. Det kommer bli en härlig utmaning som ni kommer att få del av framöver här på Facebook.” /Fredrik Bergfeldt, Projektledare COWI

Små modulära blykylda reaktorer –  kan det vara svaret för framtidens resurseffektiva kärnkraftsproduktion? 💥
 
Blykalla är en svensk aktör som tar till en ny teknik när de nu utvecklar en prototyp av SMR – små modulära reaktorer - för marknaden. Här används smält bly som kylmedel som inte använts kommersiellt tidigare. Janne Wallenius, medgrundare och teknisk chef, förklarar vad finesserna är.
 
- Bly har en hög koktemperatur, vilket minskar risken för att kylmedlet ska koka bort och försvinna. Används vatten måste kraftverket vara trycksatt, tappar man trycket kan bränslet skadas. 
 
Att en blykyld reaktor inte är trycksatt är en säkerhetsfördel. En annan fördel är att reaktorn även kan producera vätgas med elektrolys, tillverka bioolja från cellulosa eller biokol. 
 
En demonstrationsreaktor väntas vara på plats år 2030. Tekniken kan innebära att det blir möjligt att möta klimatmålen om koldioxidfri energiförsörjning till år 2050. Kombinationen av småskalig kärnkraft och vindkraft är ett bra system om det byggs ut tillsammans. Det ger en stabilitet i elproduktionen i kombination med att vindkraft idag är det billigaste sättet att producera el på. 🔌
 
COWI har en roll i projektet genom Karin Ferm, Quality Manager, som bidrar med att bygga ett ledningssystem inklusive konstruktionsprocess och projektmetodik. Att hitta och skapa rätt kompetens för bolaget är en utmaning, menar Janne Wallenius.
 
- Där har vi förmånen att få jobba med COWI och Karin Ferm. Arbetet ni gör för oss där är väldigt viktigt, så att vi kan bygga struktur och rätt arbetsordning.
 

👉 Läs mer om möjligheterna och vad som krävs för att kärnkraftsindustrin ska kunna investera i tekniken: https://fal.cn/3pF2Q

Bild: Karin Ferm, COWI samt Blykallas SEALER-reaktor, återgiven med tillstånd av Blykalla.

Små modulära blykylda reaktorer – kan det vara svaret för framtidens resurseffektiva kärnkraftsproduktion? 💥 Blykalla är en svensk aktör som tar till en ny teknik när de nu utvecklar en prototyp av SMR – små modulära reaktorer - för marknaden. Här används smält bly som kylmedel som inte använts kommersiellt tidigare. Janne Wallenius, medgrundare och teknisk chef, förklarar vad finesserna är. - Bly har en hög koktemperatur, vilket minskar risken för att kylmedlet ska koka bort och försvinna. Används vatten måste kraftverket vara trycksatt, tappar man trycket kan bränslet skadas. Att en blykyld reaktor inte är trycksatt är en säkerhetsfördel. En annan fördel är att reaktorn även kan producera vätgas med elektrolys, tillverka bioolja från cellulosa eller biokol. En demonstrationsreaktor väntas vara på plats år 2030. Tekniken kan innebära att det blir möjligt att möta klimatmålen om koldioxidfri energiförsörjning till år 2050. Kombinationen av småskalig kärnkraft och vindkraft är ett bra system om det byggs ut tillsammans. Det ger en stabilitet i elproduktionen i kombination med att vindkraft idag är det billigaste sättet att producera el på. 🔌 COWI har en roll i projektet genom Karin Ferm, Quality Manager, som bidrar med att bygga ett ledningssystem inklusive konstruktionsprocess och projektmetodik. Att hitta och skapa rätt kompetens för bolaget är en utmaning, menar Janne Wallenius. - Där har vi förmånen att få jobba med COWI och Karin Ferm. Arbetet ni gör för oss där är väldigt viktigt, så att vi kan bygga struktur och rätt arbetsordning. 👉 Läs mer om möjligheterna och vad som krävs för att kärnkraftsindustrin ska kunna investera i tekniken: https://fal.cn/3pF2Q Bild: Karin Ferm, COWI samt Blykallas SEALER-reaktor, återgiven med tillstånd av Blykalla.

Hur reser äldre personer i Göteborg? Har pandemin påverkat hur de väljer att ta sig fram? Det har Siri Antonsson undersökt i sitt examensarbete som hon skrivit i samarbete med COWI.
I studien har Siri intervjuat 12 män och kvinnor i åldrarna 66 till 91 år och frågat vad de tycker om att resa i Göteborg och om de anser att transportplaneringen kan förbättras.

Och där kom COWI in i bilden. 
– Jag ville att min uppsats skulle vara verklighetsförankrad och få med hur man som konsult inom trafikplanering och trafikutformning arbetar med denna typ av frågor, säger Siri.
Caroline Lindström är trafikplanerare på COWI och har varit Siris handledare.

– Vi arbetar ofta med så kallade barnkonsekvensanalyser men något motsvarande verktyg för äldre som grupp finns egentligen inte. Att Siri lyfter de äldres perspektiv i sitt examensarbete gör det därför extra intressant. Vi hoppas på att kunna dra nytta av slutsatserna i Siris examensarbete och tror att det kan ge oss nya perspektiv att ha med oss i våra projekt, säger Caroline.

Ett par slutsatser som Siri kom fram till:
• Äldre personer ändrade sitt resande under pandemin, då bilen blev det dominerade färdsättet. Dock vill de gå tillbaka till ett mer hållbart resande efter pandemin.
• Äldre personer upplever att Göteborgs infrastruktur är anpassad och planerad för en yngre generation och ser att framför allt gång- och cykelvägar behöver göras säkrare och mer tillgängliga.

Caroline Lindström (till vänster på bilden) och Siri Antonsson (till höger). 
Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Hur reser äldre personer i Göteborg? Har pandemin påverkat hur de väljer att ta sig fram? Det har Siri Antonsson undersökt i sitt examensarbete som hon skrivit i samarbete med COWI. I studien har Siri intervjuat 12 män och kvinnor i åldrarna 66 till 91 år och frågat vad de tycker om att resa i Göteborg och om de anser att transportplaneringen kan förbättras. Och där kom COWI in i bilden. – Jag ville att min uppsats skulle vara verklighetsförankrad och få med hur man som konsult inom trafikplanering och trafikutformning arbetar med denna typ av frågor, säger Siri. Caroline Lindström är trafikplanerare på COWI och har varit Siris handledare. – Vi arbetar ofta med så kallade barnkonsekvensanalyser men något motsvarande verktyg för äldre som grupp finns egentligen inte. Att Siri lyfter de äldres perspektiv i sitt examensarbete gör det därför extra intressant. Vi hoppas på att kunna dra nytta av slutsatserna i Siris examensarbete och tror att det kan ge oss nya perspektiv att ha med oss i våra projekt, säger Caroline. Ett par slutsatser som Siri kom fram till: • Äldre personer ändrade sitt resande under pandemin, då bilen blev det dominerade färdsättet. Dock vill de gå tillbaka till ett mer hållbart resande efter pandemin. • Äldre personer upplever att Göteborgs infrastruktur är anpassad och planerad för en yngre generation och ser att framför allt gång- och cykelvägar behöver göras säkrare och mer tillgängliga. Caroline Lindström (till vänster på bilden) och Siri Antonsson (till höger). Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Presskontakt

Pontus Haag

Pontus Haag

Presskontakt Kommunikationschef Sverige +46 10 850 13 64

Om COWI

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

COWI
Vikingsgatan 3
402 41 Göteborg
Sverige