Gå direkt till innehåll
Borealis nya fackla på plats

Pressmeddelande -

Borealis nya fackla på plats

Bild: Borealis

Borealis krackeranläggning i Stenungsund är en av de mest flexibla i Europa med nafta, etan, propan och butan som råvara. Under hösten har Borealis byggt om den stora facklan för att minimera sotande fackling från anläggningen. COWI har haft ett helhetsåtagande i projektet.

Syftet med projektet är att öka den sotfria facklingen genom att det tillsätts mer ånga med högre tryck som ska ge bättre förbränning.

I slutet av september lyftes en ny övre del av stora facklan på Borealis krackeranläggning på plats. Den nya övre delen av facklan är totalt ca 70 meter hög och väger 70 ton. Den totala höjden på fackelstacken är 123 meter. Detta ställer stora krav på planering, utrustning och väderförhållanden. Arbetet gick mycket bra och utfördes på ett säkert sätt och i enlighet med tidplan.

Vart sjätte år har Borealis krav på sig att stoppa produktionen och göra underhåll på hela anläggningen. Ungefär 1 000 personer extra jobbade under produktionsstoppet, som varade från början av september till mitten av oktober.

– Hela projektet har varit mycket lyckat och är ett av de mest spektakulära som COWI har genomfört inom industri, säger Peter Salomonson, projektledare på COWI.

COWI har haft ett så kallat EPCM-åtagande, vilket innebär att COWI har levererat ett komplett projekt inklusive detaljprojektering, inköp, Construction management och projektledning.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Salomonson, projektledare COWI
0703 16 16 36
ptsa@cowi.se 

Ämnen


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Pontus Haag

Pontus Haag

Presskontakt Kommunikationschef Sverige +46 10 850 13 64

Om COWI

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

COWI
Vikingsgatan 3
402 41 Göteborg
Sverige