Gå direkt till innehåll
COWI tecknar ramavtal med Växjö Energi

Pressmeddelande -

COWI tecknar ramavtal med Växjö Energi

COWI har tilldelats ramavtal av Växjö Energi för tjänster inom elnät.

Växjö Energi AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och ansvarar för att producera fjärrvärme och el, för utbyggnad av fjärrvärmenätet och samtidigt se till att Växjöborna får tillgång till el genom Växjö Energis elnät.

Planering av framtida smarta elnät kräver heltäckande och djupgående kunskap om värme, kyla och kraftsektorn. Tillförlitlig energiförsörjning och utveckling genom energiplanering och design av värme, kyla och el är några av de tjänster COWI erbjuder inom området.

Ramavtalet omfattar elnätstjänster och COWI kan erbjuda tjänster inom både hög- och lågspänning så som högspänningsställverk, kabeldimensionering och spänningsdistribution med flera.

– Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av Växjö Energi, säger Torbjörn Solér, avdelningschef Industri Malmö/Syd. Vi är redan igång med ett utbildningsuppdrag.

Ramavtalet gäller för perioden 160301-180228 och kan eventuellt följas av förlängning i ytterligare tre år.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Solér, avdelningschef Industri Malmö/Syd
+46 709 40 26 48
toso@cowi.com

Ämnen

Taggar


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.

www.cowi.se

Presskontakt

Emma Agneborg

Emma Agneborg

Presskontakt Kommunikationschef 010-850 24 58

Relaterat material