Gå direkt till innehåll
Foto: Västtrafik, fotograf Ulf Celander
Foto: Västtrafik, fotograf Ulf Celander

Pressmeddelande -

COWI tilldelas förvaltningsuppdrag för Västtrafik

COWI har tilldelats flera förvaltningsuppdrag genom det ramavtal som finns tecknat med Västtrafik.

Västtrafik har genomfört en upphandling och tecknat kontrakt med Saps Facility Services AB för genomförande av driftentreprenad avseende teknisk drift (tillsyn och skötsel) av byggnader, installationer, utemiljö, lokalvård samt teknisk administration för Stenpiren Resecentrum och Nils Ericson Terminalen.

COWI medverkar som beställarstöd vid uppföljning av entreprenaden genom kontroll och uppföljning av leverantörens etableringsfas, avtalsfrågor, fakturagranskning och kvalitetsrevisioner.

Upphandling drift västra Sverige

Västtrafik ska genomföra en konkurrensupphandling av lokalvård, teknisk drift av byggnader, installationer, utemiljö samt teknisk administration för 18 resecentrum/bussterminaler, Ale pendeltågsstationer (5 stycken) och två väntsalar vid stora knutpunkter Eketrägatan och Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg. Ett gemensamt förfrågningsunderlag ska upprättas, som vid upphandling möjliggör separata entreprenader.

COWI kommer att medverka i upphandlingen genom projektledning samt upprättande av förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar samt medverka vid anbudsprövning.

Förvaltnings- och underhållsplaner

För att kunna säkerställa funktioner och arbetsmiljöer i Västtrafiks fastigheter framöver behövs en samlad kunskap och branschanpassad enhetlig dokumentation avseende förvaltningsstrategier genom förvaltningsplaner och behovet av planerat underhåll. Västtrafik har därför fattat beslut om upprättande av förvaltnings- och underhållsplaner för sitt fastighetsbestånd.

COWI har fått i uppdrag att medverka vid upprättande av förvaltnings- och underhållsplaner och omfattar projektledning samt handläggning.

För mer information, vänligen kontakta: 

Tomas Malmberg, Projektledare Förvaltningsstöd
010 850 2416, toma@cowi.se

Pär Carlsson, Gruppchef Förvaltningsstöd
010-850 23 09, prcl@cowi.com

Ämnen


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Kontakter

Pontus Haag

Pontus Haag

Presskontakt Kommunikationschef Sverige +46 10 850 13 64
Fabian Bengtsson

Fabian Bengtsson

Presskontakt Presskontakt PR & Communication 0704597212

Om COWI

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

COWI
Vikingsgatan 3
402 41 Göteborg
Sverige