Gå direkt till innehåll
Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Pressmeddelande -

Göteborg vill tredubbla cykelresandet

Under de närmaste tio åren kommer det att ske en rekordstor satsning på cykelbanor i Göteborg. Göteborgs stad har satt målet att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 och till hjälp har de anlitat COWI.

Ökad cykling bidrar till ett rikare stadsliv och en mer attraktiv stadsmiljö, och minskar belastningen på vägnätet och kollektivtrafiken. Att cykla är ett miljövänligt sätt att ta sig fram på och har positiva effekter på hälsan. Om göteborgarna i större utsträckning ska välja cykeln som transportmedel behöver trafiksystemet utvecklas och anpassas.

En av åtgärderna i Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 för att öka antal cykelresor är att bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur i staden.

Pendlingscykelnätet är tänkt att knyta ihop olika delar av staden, och cyklisterna ska kunna färdas i olika hastigheter med god framkomlighet och säkerhet. I cykelprogrammet finns ett antal utpekade pendlingscykelstråk där COWI kommer att ta fram genomförandestudier för tre: Annedalsmotet-Götaplatsen, Backaplan-Bräckemotet och Stigberget-Saltholmen.

– De här aktuella cykelvägarna är extra intressanta då de är en del av Sverigeförhandlingen, vars syfte är att öka pendlingsmöjligheter och bostadsbyggande i Göteborg. Ett ökat cyklande är en viktig förutsättning för att uppnå visionen om en grön och nära storstad, säger Christer Niland, chef för avdelning Stora projekt på Trafikkontoret.

COWI kommer utreda förutsättningarna, ta fram förslag på utformning och utreda genomförbarheten. Genomförandestudierna kommer att ligga till grund för beslut kring utbyggnad och därefter detaljprojektering av cykelbanorna.

– Vi är glada över att tillsammans med Trafikkontoret få vara med och skapa bättre förutsättningar för göteborgarna att cykelpendla. På COWI ser vi cykelresor som otroligt viktiga för att åstadkomma en hållbarare stad, säger Pernilla Sott, projektledare på COWI.

För mer information, kontakta:
Pernilla Sott, projektledare på avdelning Samhällsbyggnad Väst, COWI
0706 01 59 11
prso@cowi.com 

Ämnen

Kategorier


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Pontus Haag

Pontus Haag

Presskontakt Kommunikationschef Sverige +46 10 850 13 64

Om COWI

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

COWI
Vikingsgatan 3
402 41 Göteborg
Sverige