Gå direkt till innehåll
Preems satsning ger grönare diesel

Pressmeddelande -

Preems satsning ger grönare diesel

Bild: Preem

Preems nya anläggning, som fördubblar produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror, är färdig. I mitten av september lämnade projektet över de nya anläggningsdelarna till Preems driftorganisation.
– Det har varit ett mycket komplext och omfattande projekt. Överlämningen och uppstarten av IsoGHT har gått över förväntan, vilket känns mycket bra, säger Linda Schwarz, ansvarig projektledare på COWI.

Inom Preem arbetar man hårt med att få fram ännu grönare drivmedel, och nu har man byggt ut anläggningen som uppgraderar förnybara råvaror till vanlig diesel. Det har hittills inte varit helt enkelt att få diesel baserat på biologiska oljor att klara de låga vintertemperaturerna i Norden. Genom att bygga ut GHT-anläggningen med ett nytt steg i processen, bestående av bland annat en reaktor, kan man genom isomerisering förbättra köldegenskaperna.

Preem Evolution Diesel
Preem Evolution Diesel ger upp till 46% lägre fossila koldioxidutsläpp jämfört med vanlig diesel. Den nya IsoGHT-anläggningen är därmed en viktig del i Preems vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle.

Preems satsning på ökad produktion av Preem Evolution Diesel, som har en förnybar andel på upp till 50 procent, har inneburit en ombyggnation av raffinaderiet i Göteborg. COWI har haft ett EPCM-åtagande, vilket innebär att COWI har tagit ansvar för helheten i projektet. Delar av befintlig Green Hydro Treater har expanderats samtidigt som en helt ny isomeriseringsanläggning har byggts. Utbyggnaden möjliggör en ökad inblandning av biooljor och därmed ett grönare bränsle och en ökad produktion av Evolution Diesel. Ombyggnationen av befintlig lagringsanläggning skapar också en större råvaruflexibilitet att nyttja flera förnybara råvaror.

– Projektet har egentligen bestått av flera delprojekt. Anläggningen är komplex och det är tack vare hårt arbete och mycket fint samarbete mellan Preems driftsorganisation och projektet som arbetet har löpt på så bra, säger Linda Schwarz.

COWIs uppdrag
COWI har genomfört en multidisciplin förprojektering av den nya IsoGHT-processen inklusive tillhörande ombyggnationer i befintlig GHT-anläggning och på tankfältet. COWI har även genomfört detaljprojekteringen och ansvarat för övergripande planering samt samordningen av alla installationsarbeten för den nya ISOGHT-anläggningen. COWI har haft ett EPCM-åtagande, vilket innebär att COWI har tagit ansvar för helheten.


För mer information, vänligen kontakta:
Linda Schwarz, Projektledare COWI
0703 51 25 49
lsh@cowi.se 

Ämnen


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Pontus Haag

Pontus Haag

Presskontakt Kommunikationschef Sverige +46 10 850 13 64
Fabian Bengtsson

Fabian Bengtsson

Presskontakt Presskontakt PR & Communication 0704597212

Om COWI

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

COWI
Vikingsgatan 3
402 41 Göteborg
Sverige