Gå direkt till innehåll
Skredrisken längs Göta älv utreds

Pressmeddelande -

Skredrisken längs Göta älv utreds

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden där flera stora skred har skett i modern tid. På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

Ett nytt stort skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för bebyggelse, el- och vattenförsörjningen till Göteborg och omgivande kommuner samt vägar och järnvägar.

- Vi kommer att utreda stabilitetsförhållandena i sex delområden längs Göta älv i anslutning till Trollhättan och Lilla Edet. Fokus för utredningen är att säkerställa befintliga förhållanden och avgränsa var stabilitetshöjande åtgärder krävs. Vi har precis startat med de första geotekniska undersökningarna och det ska bli intressant att analysera resultaten, säger Christina Edström, projektledare på COWI.

Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och cirka 90 km lång från Vänern till Göteborg med 6 kommuner i direkt anslutning. En orsak till att älven drabbas av så många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av lera avsatt i en marin miljö. Göta älvdalen bedöms, enligt olika klimatscenarier, även få en ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna.

I ett första steg för att utreda skredrisker längs Göta älv genomförde SGI Göta älvutredningen år 2009–2011, då COWI också var involverade. Detta för att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv. Ett antal områden pekades ut i Göta älvutredningen som riskområden där stabilitetsförhållandena inte är betryggande.

Nu är det dags att utreda dessa områden vidare. På uppdrag av regeringen genomför nu SGI detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar samt förbättrande åtgärder längs Göta älv. Fastighetsägaren ansvarar för att utföra åtgärder med bidrag från SGI. 

Läs mer på www.swedgeo.se/delegationen

För mer information, kontakta:
Christina Edström, projektledare COWI

070-521 7004
ched@cowi.com

Ämnen

Taggar


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Maijlén Svelenius

Maijlén Svelenius

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sverige 010-850 10 06

Relaterat material

Vi levererar 360-graderslösningar

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.

Vi har kontor över hela världen, och kombinationen av global närvaro och lokala kunskaper gör att vi kan åta oss projekt överallt i världen – stora som små. Vid varje given tidpunkt arbetar vi med över 14 000 projekt.

COWI har över 85 års erfarenhet av branschen och är ett av de ledande företagen i sin nisch, eftersom våra över 6500 medarbetare är ledande inom sina respektive nischer. Tillsammans med våra kunder skapar vi morgondagens fungerande, hållbara samhällen.

COWI
Skärgårdsgatan 1
414 58 Göteborg
Sverige