Gå direkt till innehåll
Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi. Vi ser samma mönster och tyvärr samma osäkerhet inför den dagen stödpaket och åtgärder lättas upp, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.
Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi. Vi ser samma mönster och tyvärr samma osäkerhet inför den dagen stödpaket och åtgärder lättas upp, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Pressmeddelande -

Kraftig minskning av konkurser första kvartalet - nedgång på 15 procent

Konkursutvecklingen under årets första kvartal visar på en minskning med 15 procent. Totalt har 1 477 aktiebolag försatts i konkurs denna period, jämfört med 1 743 året innan. Det är en kraftigt nedgång ett år in i Coronapandemin. Konkurserna minskar dessutom i samtliga storstadsregioner – allra bäst går det för Skåne som uppvisar en nedgång på hela 32 procent.


Även mars blev en månad där konkurserna minskar.
Senaste månaden gick 561 aktiebolag i konkurs i Sverige – en minskning på 17 procent jämfört med samma period förra året. Detta ska dock ses i jämförelse av höga konkurstal i inledningen av pandemin. Sett ur ett längre tidsperspektiv är medelvärdet för en marsmånad senaste tio åren 545 konkurser. Det betyder att konkurserna denna månad ligger på ungefär samma nivå som innan pandemin.

- Vi hade en konkurslavin under mars-april förra året, där många företag som varit hårt pressade länge blev tvingade att ge upp. Förmodligen på grund av att marginalerna för överlevnad redan innan var små – pandemin blev den sista dödsstöten, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

- Dock avtog den trenden snabbt och vi har månad för månad sett sjunkande konkurstal. Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi. Vi ser samma mönster och tyvärr samma osäkerhet inför den dagen stödpaket och åtgärder lättas upp, fortsätter Henrik Jacobsson.

Storstadsregionerna visar en positiv konkursutveckling

Summerat första kvartalet minskar konkurserna i 14 av 21 län, däribland alla storstadsregioner. Dessa regioner visar dessutom upp starka nedåtgående siffror - Stockholm (-13%), Västra Götaland (-12%) och Skåne (-32%). Störst procentuell minskning finns i Norrbotten (-41%) och Jönköping (-40%).

Byggbranschen drabbades hårt denna månad

De fyra största konkurserna denna månad är alla inom byggbranschen. Största konkursade företaget sett till omsättning är byggentreprenadbolaget Constrera AB i Täby. Enligt senaste bokslutet hade de en omsättning på 420 miljoner och 20 anställda. Även Noctor Bygg AB, Jöta EL AB och TS Byggkoncept AB är alla större byggföretag som försatts i konkurs denna månad.

Make Up Store största arbetsgivaren

Den största arbetsgivaren som gått i konkurs var Make Up Shop Sweden AB (inklusive moderbolaget Make Up Store AB) med sina totalt 63 anställda. Ytterligare en stor arbetsgivare denna månad är Telecomsales Söderort AB i Högersten med 54 anställda.

Färre nya företag startas i hela landet

Sett till hela första kvartalet så minskade nyföretagande med fyra procent. Det registrerades 15 310 nya aktiebolag mellan januari till mars detta året, vilket kan jämföras med 15 991 samma period året innan.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Län Mars
2021  
Mars
2020
Årsbasis
2021  
Årsbasis
2020
Årsbasis
Trend %
Blekinge 9
3 18 13 38%
Dalarna 12 10 28 35 -20%
Gotland 1 0 2 2 0
Gävleborg 13 15 36 40 -10%
Halland 23 21 45 42 7%
Jämtland 9 10 22 24 -8%
Jönköping 17
26 35 58 -40%
Kalmar 8
8 27 27
0%
Kronoberg 12
5 40 32 25%
Norrbotten 8 14 19 32 -41%
Skåne 76 127 187 276 -32%
Stockholm
188 199 516 592 -13%
Södermanland 18
20 41 38 8%
Uppsala 12 22 49 58 -16%
Värmland 14 20 32 37 -14%
Västerbotten 9 13 23 29 -21%
Västernorrland 12 12 38 32 19%
Västmanland 10 16 36 43 -16%
Västra Götaland 81 92 213 242 -12%
Örebro 15 21 29 43 -33%
Östergötland 12 15 36 39 -8%
Ej definierat 2 5 5 9
Totalt 561 672 1 477
1 743 -15%

10 största aktiebolagskonkurserna under mars 2021


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1 Constrera AB
420 306
20
TÄBY
2 Noctor Bygg AB
166 205
30 KARLSTAD
3   JÖTA EL AB
128 394
38
UPPSALA
4 TS Byggkoncept AB
75 366
53 ARLÖV
5 Sea Life AB
74 501
31
STOCKHOLM
6 MultiDocker Cargo Handling AB
72 624
10
NORRKÖPING
7 Memento Mori AB
43 993
17
GÖTEBORG
8 Exploria AB
42 724
26
HALMSTAD
9 Make Up Store AB
39 070
8
STOCKHOLM
10 CW Rör, Cyrus-Wallenborg AB 32 917
31
KÖPING

FOTNOT: Creditsafe har exkluderat tre aktiebolag på listan över månadens största konkurser på grund av misstänkt företagsbedrägeri. Dessa företag är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som månadens största då deras omsättning inte stämmer överens med verkligheten.

Klicka här för att ladda ner samtliga konkursade företag

Antalet nyregistrerade företag mellan 2019-2021

Om Creditsafes konkursstatistik

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Detta innebär att även sent registrerade konkurser kommer med i aktuell månadens statistik.

Ämnen

Taggar


Som världens mest använda kreditupplysningsföretag levererar Creditsafe kvalitativ information till stora som små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Vi startade 1997 och har idag 24 kontor i 14 länder och över 100 000 nöjda kunder. Med Creditsafe som leverantör av kredit-, marknad- och affärsinformation kan du känna dig trygg.

Presskontakt

Sandra Andersson

Sandra Andersson

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)700-30 36 37
Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson

Presskontakt Managing Director +46 (0)705-60 29 82

Relaterat material