Pressmeddelande -

Culinar har tecknat sitt första kontrakt, värt 70 MSEK, för den kinesiska livsmedelsindustrin.

Affären gäller leverans av smaksystem till Inner Mongolia Mengniu Deep-Frozen Food Co Ltd - ett av de ledande livsmedelsföretagen på den kinesiska marknaden. – Vi kommer att tillverka nyckelkomponenter vid våra svenska anläggningar medan sluttillverkningen kommer att ske vid vår nyuppförda fabrik i Kina, säger Culinars VD, Klas Ralvert. - Genom Kinasatsningen tar vi vårt framgångsrika Culinar-koncept ett stort steg vidare. Livsmedelsindustrin i Kina står inför en gigantisk utmaning och vårt know-how har visat sig ytterst intressant för våra samarbetspartners där. Culinar tog ett strategiskt beslut, i början av 2005, att etablera en anläggning för produktion för den kinesiska livsmedelsindustrin. Sedan dess har projektet gått snabbt och enligt planen. Första spadtaget togs i juni och före jul 2005 stod byggnaderna klara. Installation och intrimning av utrustning pågår som bäst och i augusti dras produktionen igång. Under vintern har lokala medarbetare - företagsledning, försäljning, inköp, kvalitet, R&D och produktion - rekryteras och utbildats. – Livsmedelsindustrin är global men kräver lokal närvaro och kännedom för att nå framgång. Det är därför vi har valt att etablera oss med en egen fabrik i Kina. – Nu kan vi arbeta nära våra kinesiska kunder och utveckla produkter och hela koncept specifikt för deras och den kinesiska marknadens behov, avslutar Klas Ralvert. För mer information, kontakta gärna Klas Ralvert VD, Culinar 0706-35 85 01 Culinar är ett internationellt livsmedelsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer livsmedelsingredienser till livsmedelsindustrin i en rad länder världen över. Egna anläggningar och kontor finns i Lettland, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Ryssland och Kina. Huvudkontoret ligger i Fjälkinge strax utanför Kristianstad, Sverige. Culinar omsätter ca 70 miljoner EURO och sysselsätter omkring 300 personer varav 200 i Sverige. Culinar ingår i Lyckeby Stärkelsen.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Culinar erbjuder livsmedelsproducenter hjälp med idéer, kunnande och produktutveckling samt ett brett sortiment av unika produkter, råvaror och ingredienser för smak, konsistens och funktion. Företager har två tillverkningsplatser i Kristianstad respektive Fjälkinge där även huvudkontor är placerat. Culinar, som är representerat i ett 30-tal länder, ingår i Lyckeby-koncernen med ca 500 medarbetare varav ca 300 i Sverige.