Pressmeddelande -

​Malmö – när cyklisterna själva får välja

Sveriges cyklister har sagt sitt – Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kommer Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Detta enligt Cyklistvelometern 2018, Cykelfrämjandets nya nationella granskning.

(Observera att Cyklistvelometern 2018, nationell rapport samt rapporter för de 53 kommuner som har deltagit i undersökningen finns bifogade i detta pressmeddelande.)

Min kommun är en bra cykelkommun.” Så lyder ett av de påståenden som landets cyklister har fått ta ställning till. Över 12 000 personer från norr till söder har deltagit i undersökningen och det är alltså Malmö kommun som toppar 2018 års Cyklistvelometer.

Andreas Schönström (S), ordförande i Malmö stads tekniska nämnd, menar att förstaplatsen är ett kvitto på rätt satsningar:

– Malmö har i många år investerat i säkra cykelvägar, cykelparkeringar, hyrcykelsystem och servicestationer för att locka fler att cykla. Det gör staden mer attraktiv med bättre framkomlighet och luftkvalitet som följd. Malmö ses redan som en av världens ledande cykelstäder och det ska vi fortsätta vara.

85 procent av Malmöcyklisterna nöjda

Malmö får 4,2 på en femgradig skala (där 5 är högsta betyg) över generell nöjdhet utifrån ett cyklistperspektiv och 85 procent av Malmös cyklister instämmer helt eller delvis med att Malmö är en bra cykelkommun. Detta att jämföra med det nationella genomsnittet där endast 45 procent är helt eller delvis nöjda.

– Malmö visar vägen för hur man bygger en stad som uppskattas av dess invånare och andra kommuner behöver lära av Malmö. Men de ska inte luta sig tillbaka för det, de ligger ju exempelvis efter grannstaden Köpenhamn. Bättre separering mellan cyklister och gångtrafikanter och tydligare prioritering av cyklister framför biltrafiken är viktiga åtgärder för att bli en ännu mer attraktiv cykelstad, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

Märta Stenevi (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, håller med om att Malmö har kommit långt men att det inte räcker.

– Vi har arbetat systematiskt för att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen i Malmö och det har gett resultat. Men det finns mycket kvar att göra för att ge cyklister samma förutsättningar för effektiva transporter som bilister historiskt haft i staden. Därför kommer vi fortsätta driva utbyggnaden av cykelinfrastrukturen.

Nästan var tredje cyklar även på vintern

Anmärkningsvärt är att 28 procent av landets cyklister trampar på i samma utsträckning året om och 2 procent uppger att de cyklar mer på vintern än under sommarhalvåret.

Det största hindret cyklisterna möter i sin vardag är enligt undersökningen dåliga cykelvägar och mest irritation väcker cykelbanor som delas med gående. Bredare cykelbanor som tillåter cykling i bredd är därför något som efterfrågas.

Om Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en ny nationell granskning genomförd av Cykelfrämjandet. Undersökningen syftar till att låta cyklister tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun. Totalt är det 12 642 cyklister som har svarat på den nätbaserade enkäten. Utöver Cyklistvelometern står Cykelfrämjandet också bakom en nationell granskning av kommunernas faktiska arbete med cykelfrågor, Kommunvelometern. Vinnare av Kommunvelometern 2018, som presenterades i våras, blev Uppsala medan Linköping och Lund delade på andraplatsen. Malmö, Nacka och Umeå placerade sig på en delad tredjeplats.

Urval

Svaren till Cyklistvelometern har inhämtats från en självrekryterad anonym webbenkät. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in ett tillräckligt många antal svar. Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek: minst 50 svar för de minsta kommunerna och upp till minst 200 svar för de största.

Generell nöjdhet kommun för kommun i Cyklistvelometern 2018

Malmö kommuns cyklister är mest nöjda medan Värmdö kommuns cyklister ger sin hemkommun bakläxa. Nedan presenteras samtliga 53 deltagande kommuner i rangordning. För resultat på kommunnivå: se bifogade kommunrapporter. 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljöpolitik

Kategorier

 • östersund
 • umeå
 • karlstad
 • infrastruktur
 • miljö
 • 2018
 • cykla
 • cyklistvelometern
 • malmö
 • vintercykling
 • cykling
 • cykelfrämjandet

Kontakter

Emilia Sternberg

Presskontakt Projektledare Kommunvelometern 073-078 08 35

Isabella Thöger

Presskontakt Verksamhetschef 070-836 1449