Pressmeddelande -

Nyemission i D. Carnegie & Co AB (publ)

I Carnegies teckningsoptionsprogram 2003/2006 har 682 900 aktier emitterats, varvid aktiekapitalet ökar med 1 365 800 kronor. Nyemissionen tillför bolaget 49 168 800 kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet utestående aktier till 67 384 500. Teckningsoptions-programmet 2003/2006, som omfattar totalt 2,4 miljoner aktier, löper ut den 28 april 2006. Teckningskursen är 72 kronor per aktie. För ytterligare information, kontakta Birgitta Henriksson (Investor Relations), telefon: 08-676 86 39 Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.

Ämnen

  • Ekonomi, finans