Pressmeddelande -

Nyemission i D. Carnegie & Co AB (publ)

I Carnegies teckningsoptionsprogram 2003/2006 har 61 900 aktier emitterats till kurs 72 kronor per aktie, varvid bolaget tillförs 4 456 800 kronor. Därmed har samtliga teckningsoptioner 2003/2006 utnyttjats för teckning av aktier. Vidare har i Carnegies teckningsoptionsprogram 2004/2007 emitterats 28 500 aktier till kurs 101 kronor per aktie, varvid bolaget tillförs 2 878 500 kronor. Av teckningsoptionsprogram 2004/2007, som löper till den 27 april 2007, återstår därefter 2 371 500 teckningsoptioner. Efter nämnda nyemissioner uppgår antalet utestående aktier i Carnegie till 69 130 100. För ytterligare information, kontakta Birgitta Henriksson (Investor Relations), telefon: 08-676 86 39. Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.

Ämnen

  • Ekonomi, finans