Gå direkt till innehåll
En VTI-undersökning har visat att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.
En VTI-undersökning har visat att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.

Pressmeddelande -

Vinterdäck på sommaren överrepresenterade vid dödsolyckor

Cirka 7 procent bedöms köra på vinterdäck på sommaren i Sverige. Men vid dödsolyckor är andelen cirka 17 procent. Denna tydligt högre andel kan vara en indikation på att vinterdäck på sommaren innebär en ökad olycksrisk.

När en dödsolycka sker på väg gör Trafikverket alltid en olycksutredning, vilket är en del av Trafikverkets systematiska arbete med trafiksäkerhet utifrån Nollvisionen. Vid dessa djupstudier anges också vad det satt för däck på bilarna. Ett utdrag ur statistiken för en tioårsperiod fram till början av 2020 innehöll statistik från drygt 800 personbilar som var inblandade i dödsolyckor under sommarperioden maj till och med september. Statistiken visar att cirka 17 procent av dessa bilar var utrustade med vinterdäck, på alla eller något av hjulen. Detta är en betydligt högre andel än de cirka 7 procent som uppskattas köra på vinterdäck på sommaren i Sverige.

– Det är många fler bilar med vinterdäck på sommaren vid dödsolyckor än vad vi skulle förväntat oss utifrån hur det generellt ser ut på vägarna. En överrepresentation i olycksstatistiken innebär inte automatiskt ökad risk, men kan vara en indikation på det, säger Mattias Hjort, forskningsledare på Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.

Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. En tidigare undersökning genomförd av VTI visade att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.

– För att kunna förklara den stora överrepresentationen av vinterdäck på sommaren vid döds-olyckor behöver ytterligare studier genomföras. Fordons körsträcka och ålder samt vem som är förare är exempel på faktorer som kan påverka statistiken, säger Mattias Hjort.

Dags för nya däckrazzior

Nu startar årets period med däckrazzior. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt.

– Bilisten får information om skicket på däcken och goda råd, bland annat om att köra på däck anpassade efter säsongen och att energimärkningen är ett bra stöd för att välja energieffektiva och trafiksäkra däck när det är dags att byta, säger Rickard Cosini, NTF.

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i år i Skåne, Västra Götaland, Södermanland, Västerbotten och på Gotland.

Bilagor:

Tips för att ha koll på sina däck och underlag om energimärkning, däcktryck, mönsterdjup och vinterdäck på sommaren.

Rapport med utförliga resultat från däckrazzior genomförda 2020 samt trender utifrån resultat av tidigare år däckrazzior.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Däckrazzior genomförs årligen för är att öka kunskapen om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens ordinarie trafikkontroller.

Presskontakt

Pontus Grönvall

Pontus Grönvall

Presskontakt Däckbranschens informationsråd 0705-67 37 47
Rickard Cosini

Rickard Cosini

Kommunikationsansvarig NTF 0708-19 01 50
Cecilia Blom Hesselgren

Cecilia Blom Hesselgren

Kommunikationschef Bilprovningen 0706-87 03 66

Anders Hallberg

Handläggare enheten för produkter, Energimyndigheten 016-544 21 13
Mattias Hjort

Mattias Hjort

Forskningsledare VTI 013-20 42 91

Relaterat material

Däckrazzia

Däckrazziorna är en del i en flerårig samverkan för att öka medvetandet om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt även informera om energimärkning av däck. Bakom Däckrazzia står Energimyndigheten, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och VTI. Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens trafikkontroller.