Gå direkt till innehåll
Magnus Johansson, Dahl Sverige AB, tillsammans med Simon Granath, projektledare för smarta vattenmätare på VA SYD.
Magnus Johansson, Dahl Sverige AB, tillsammans med Simon Granath, projektledare för smarta vattenmätare på VA SYD.

Nyhet -

​VA SYD tar steget över till smarta vattenmätare och IoT-kommunikation

VA SYD har ingått avtal med Dahl Sverige AB om att successivt byta ut cirka 65 000 mekaniska mätare under de kommande åren.

I samarbete med Dahls partner i projektet, Netmore och Ambiductor, ska nya ”smarta” mätare, infrastruktur och mätinsamling nu komma på plats och anpassas för att möta framtidens krav på noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation.

Tillsammans med Ambiductor, som är en av Europas första mätarleverantörer av smarta mätare med LoRa-kommunikation, och Netmore, som är en av Sveriges ledande aktörer och operatörer av LoRa-WAN i smarta städer, erbjuder Dahl en mycket kompetent och konkurrenskraftig helhetslösning. Den nya kommunikationsinfrastrukturen kommer inte enbart att kunna hantera VA SYDs vattenmätare, utan även en mängd andra typer av sensorer och utrustningar inom VA SYDs geografiska område.

– För oss på VA SYD är det här en väldigt viktig pusselbit i vår digitala transformation. Upplägget med en mätare som kommunicerar LoRa-WAN ligger helt i linje med vårt arbete, där vi vill koppla upp ett stort antal sensorer utöver vattenmätare i våra samhällen för att fatta bättre datadrivna beslut. Säkerhet är också väldigt viktigt och vi har fått till en bra lösning där alla data är krypterade hela vägen, från sensorerna till dess att de landar i våra egna serverhallar. Ingen tredjepartsleverantör kommer att kunna lagra eller se avläsningsdata från vattenmätarna, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare för VA SYDs projekt med smarta mätare.

VA SYDs nya vattenmätare fyller inte enbart funktionen som debiteringsunderlag, utan blir kanske främst en informationskälla som ska hjälpa VA SYD att bättre kunna övervaka och förbättra hela VA-systemet.

– Ökade insikter kring våra kunders vattenförbrukning möjliggör bättre dialog med dem och att vi kan erbjuda tjänster vi tidigare inte kunnat erbjuda. Detta blir också en viktig källa till information i våra arbeten med hydrauliska modeller och program med artificiell intelligens för att prognostisera flöden och upptäcka anomalier. Ett exempel på det är att vi med den här informationen kommer att kunna identifiera och laga vattenläckor snabbare än tidigare, avslutar Simon Granath.

Efter några veckor av planering och förberedelser, påbörjas nu såväl mätarbyten som utbyggnaden av infrastrukturen för det LoRa-nätverk som ska hantera den dubbelriktade kommunikationen till och från vattenmätarna.

Ämnen

Kontakter

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Prefab Projektledning Mark & VA Geoteknik 0470-775434

Relaterat innehåll