Enligt japansk tradition har vi har utgått från naturen och omgivningen, säger Jenny Johnfors.
Enligt japansk tradition har vi har utgått från naturen och omgivningen, säger Jenny Johnfors.

Pressmeddelande -

Upplevelsen i fokus när DAP arkitekter gestaltar nya Yasuragi

Design- och arkitektbyrån DAP fick möjligheten att ta ett helhetsgrepp om Yasuragi Hasseluddens japanska bad och har arbetat intensivt med projektet under det gånga året. I januari 2018 öppnar ett helt nytt SPA med fokus på upplevelse, återhämtning och inspiration.
- Det här är ett riktigt drömprojekt och vi är otroligt glada över det nära och goda samarbete som vi har haft tillsammans med kund och projektgrupp, säger Mats Hansson, delägare och kreativt ansvarig arkitekt på DAP. Tillsammans med ansvarig arkitekt Jenny Johnfors och handläggande arkitekt Nina Bobinac har gruppen utvecklat det nya konceptet, som lyfter gästernas totala upplevelse i det populära badet.
Uppdraget handlade bland annat om att förstärka den japanska upplevelsen och samtidigt skapa harmoni med våra svenska traditioner. Bättre flöden och utrymmen för den stora mängden gäster som dagligen besöker Yasuragi Hasseludden, har också varit del av utmaningen. Utgångspunkten till konceptet har varit inspirationen och tolkningen av den traditionella japanska badkulturen, vilken bl a studerades noggrant vid en resa till Japan.
Den gamla LO-byggnaden i betong från 70-talet, som är ritat av den japanska arkitekten Yoji Kasajima, hjälpte arkitekterna på DAP att forma ett tydligt koncept som man har hållit fast vid genom hela projektet. I konceptet har orden tradition, balans, natur, kontrast, njutning, stillhet varit styrande.
- Huset har varit en riktig tillgång som tog oss vidare i vårt arbete med att förstärka upplevelsen av varumärket Yasuragi.
Vi bestämde oss tidigt för att utgå från den råa betongen och de rena linjerna, som tar avstamp i huset. Andra material som använts är svartbetsad ek, ljus ek, mönstrade kakelplattor och metallrastertak i olika mönster, säger Mats Hansson.
Resultatet blev en modern, assymmetrisk version av en japansk, kejserlig s.k. courtyard där hjärtat i arkitekturen – innergården – i stället utgörs av ett stort bad. Runt badet skapades flera små betonghus, med träspaljebeklädda delar, för olika ändamål. Upplevelsen av kall och varm står i fokus genom alltifrån ångsaltbastu till kolsyrebad, regnduschar och bergsbad.
- Mellan de mindre husen skapas rumsligheter och ytor för fler upplevelser så att gästerna kan sprida ut sig bättre på samma yta. Enligt japansk tradition har vi har också utgått mycket från naturen och omgivningen, där ljuset och transparens i materialen också spelar en stor roll, säger Jenny Johnfors.
I omdaningen har Yasuragi Hasseludden även fått en ny SPA-reception, samt flera mötesplatser i anslutning till själva badet. Vid receptionen har bland annat fönster öppnats upp så att besökarna får en glimt av badet redan när de anländer.
- Det första intrycket är otroligt viktigt och vi ville ta ett helhetsgrepp kring gästernas upplevelse och vistelse, säger Mats Hansson.


För mer information, kontakta: Mats Hansson, Arkitekt SIR/MSA, Kreativt ansvarig & Partner, mats@dapgroup.se, +46(0)70 540 8454 Jenny Johnfors, Arkitekt SIR/MSA, jenny@dapgroup.se,+46 (0)737 088 711

Ämnen

 • Spa, hälsa, friskvård

Taggar

 • scandinavianarchitecture
 • balans
 • lugn
 • japansktbad
 • natur
 • betong
 • byggnad
 • design
 • beyondtomorrow
 • material
 • bergsbad
 • regndusch
 • kolsyrebad
 • ångsaltbastu
 • transparens
 • ljus
 • hotell
 • spa
 • stockholm
 • inredning
 • daparkitekter
 • yasuragi
 • scandinavian
 • luxury
 • interior
 • hasseludden
 • dapstockholm
 • contrast
 • building
 • arkitektur

DAP är design- och arkitektbyrån som visar världen vem du är. Små, nyfikna och flexibla, men stora nog att rymma en hel stab av arkitekter, designers, konstnärer, projektledare, ekonomer och affärsutvecklare under ett och samma tak.