Pressmeddelande -

PuL ändras vid årsskiftet 2007

Riksdagen har antagit ett förslag till ändringar i personuppgiftslagen (PuL). Lagen träder i kraft den första januari 2007. Den som skriver personuppgifter i till exempel löpande text behöver då inte tillämpa PuL:s alla hanteringsregler utan bara se till att inte kränka någons personliga integritet. — Datainspektionen välkomnar lagändringen. Den är en verklighetsanpassning som underlättar vardaglig IT-användning. Dessutom kan vi på Datainspektionen koncentrera oss på mer betydande hot mot den personliga integriteten, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund. Överträdelser av PuL ska bara vara straffbara om de begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Oaktsamhet av normalgraden avkriminaliseras. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor