Gå direkt till innehåll
ADHD och fetma har ett samband både genom genetik och vikten hos mamman, visar en ny studie. Foto: Pixabay, CC0
ADHD och fetma har ett samband både genom genetik och vikten hos mamman, visar en ny studie. Foto: Pixabay, CC0

Pressmeddelande -

ADHD och fetma har ett samband både genom genetik och vikten hos mamman


Vissa genetiska varianter är kopplade till en ökad risk att utveckla både fetma och ADHD, enligt en ny studie.

Forskarna fann att det finns både genetiska och prenatala komponenter som förklarar sambandet mellan ADHD och fetma. Tidigare studier har antytt att genetik är inblandade, och den nya studien har funnit att ADHD är förknippat med en större risk att utveckla fetma och vice versa.

Ett intressant fynd i studien är att det både kan förklaras av miljön i livmodern och genetiken.

Studien är den första som visar att barn vars mödrar hade ett förhöjt BMI före graviditeten löpte större risk att utveckla ADHD, oberoende av deras genetiska risk. Den är gjord genom ett samarbete mellan forskare vid Imperial College London och Uleåborgs Universit i Finland.

Teamet säger att deras resultat kan hjälpa kliniker att identifiera barn som riskerar att utveckla fetma och ADHD, så att de kan ingripa tidigt med förebyggande och behandling. De föreslår att det skulle vara till hjälp för kliniker att överväga barns ökade risk att utveckla fetma vid behandling av unga med ADHD -symptom och att screena barn och ungdomar med fetma för tecken på ADHD.

Betydelsen av hälsosam vikt under graviditeten

Professor Alina Rodriguez, senior studieförfattare från Imperial College Londons School of Public Health, som ledde arbetet, kommenterar: ”Det har varit mycket debatt om varför det verkar som att personer med ökad risk för fetma också löper ökad risk för ADHD och vice versa. Vår studie visar att personer med vissa genetiska varianter löper ökad risk för båda, och även att moderns vikt är viktig - ett barn vars mamma var överviktig under graviditeten löper ökad risk att utveckla ADHD även om de inte har några genetiska riskfaktorer för det.”

”Kvinnor med hög vikt under graviditeten löper ökad risk för ett antal problem, både för sig själva och för sina barn - och det här är ett annat. Det som verkligen är viktigt här är att vi faktiskt kan göra något för att minska risken för ADHD, prenatalt. Genetiken kan vi inte ändra, men vi kan stödja kvinnor med att minska sin vikt före graviditeten om de har ett högt BMI och de försöker bli gravida. Kvinnor som överväger att bli gravida kan öka sin fysiska aktivitet, titta på sin kost och sikta på en hälsosam vikt.”, kommenterar professor Rodriguez.

Forskarna tittade i detalj på de genetiska mekanismerna med hjälp av individdata och longitudinell data från Northern Finland Birth Cohort 1986. Forskarna har följt födelsekohorten i norra Finland sedan graviditeten och fann bevis för ett samband mellan moderns BMI före graviditet och ADHD-symtom hos barnet efter justering för underliggande genetik.

Källa: Ville Karhunen et al. Transl Psychiatry . 2021 Sep 4;11(1):455 The link between attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and obesity-related traits: genetic and prenatal explanations

Om Körkortsläkarna:

Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.

Relaterade länkar

Taggar

Presskontakt

David Grönte

David Grönte

Presskontakt Specialistläkare i Psykiatri 0732612061