Gå direkt till innehåll
Patienter som legat på sjukhus för borrelia har fler psykiska diagnoser. Foto: Wikimedia/Public Domain/CC0
Patienter som legat på sjukhus för borrelia har fler psykiska diagnoser. Foto: Wikimedia/Public Domain/CC0

Pressmeddelande -

Patienter som legat på sjukhus för borrelia har fler psykiska diagnoser och dubbelt så stor risk för självmordsförsök

I en ny studie rapporterar amerikanska och danska forskare att patienter som är inlagda på sjukhus med borrelia hade 28 procent fler psykiska diagnoser och hade dubbelt så stor risk att ha försökt begå självmord efter infektionen, jämfört med individer utan borrelia.

Studien, ett samarbete mellan Columbia University och Copenhagen Research Center for Mental Health, tros vara den första stora, befolkningsbaserade studien som undersöker sambandet mellan borrelia och psykiatriska diagnoser.

"Det är dags att tänka bortom tanken att borrelia är en enkel sjukdom som bara orsakar utslag", kommenterar huvudförfattaren och specialistläkaren i psykiatri Dr Brian Fallon vid Columbia University. "Förutom risken för allvarliga hjärt-, reumatologiska och neurologiska problem kan borrelia också orsaka allvarliga psykiska symptom.”

Högre antal självmord

För att genomföra sin studie analyserade forskarna journaldiagnoserna för nästan 7 miljoner människor som bor i Danmark under en 22-årsperiod, och jämförde psykiatriska data från individer som haft en sjukhusvistelse pga av borrelia med resten av den danska befolkningen som aldrig hade fått en borreila-diagnos registrerad i det nationella medicinska registret. Patienter som tidigare haft psykisk störning eller självmord före borrelia-sjukdomen uteslöts från analysen.

Analysen visade att förutom att patienter med borrelia löper större risk för psykiska störningar och självmordsförsök, hade de också 42 procent högre grad av psykisk ohälsa, såsom depression och bipolär sjukdom och 75 procent fler dödsfall pga självmord än de utan diagnosen.

Dessutom var fler än en episod av borrelia associerad med en högre andel psykiska diagnoser och självmordsförsök jämfört med en episod. 

"Denna rikstäckande studie bekräftar sambandet mellan borrelia och psykiatriska diagnoser”, kommenterar studieförfattarna.

Källa:
Brian A. Fallon et al.  Lyme Borreliosis and Associations With Mental Disorders and Suicidal Behavior: A Nationwide Danish Cohort Study. American Journal of Psychiatry, 2021; appi.ajp.2021.2 DOI: 10.1176/appi.ajp.2021.20091347

  Om Körkortsläkarna:

  Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

  När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

  Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.

  Relaterade länkar

  Taggar

  Presskontakt

  David Grönte

  David Grönte

  Presskontakt Specialistläkare i Psykiatri 0732612061