Gå direkt till innehåll
Psykiska symptom hos barn och ungdomar med långtids-COVID. Foto: Pixabay. CC0
Psykiska symptom hos barn och ungdomar med långtids-COVID. Foto: Pixabay. CC0

Pressmeddelande -

Psykiska symptom hos barn och ungdomar med långtids-COVID

Termen långtids-COVID används för att beskriva en patient som uppvisar flera sjukdomsspecifika, ospecifika och psykiatriska symptom under en längre period efter att den akuta COVID-19 läkt ut. Långtids-COVID kan också leda till att man inte återfår den funktionen man hade innan sjukdomen.

När det gäller de neurologiska symtomen på långtids-COVID, är kognitiv försämring efter ansträngning och muskelsmärta de vanligaste symptomen. Faktum är att en nyligen publicerad artikel om vuxna COVID-19-patienter fann att 75,1% uppvisade neuropsykiatriska symptom som hallucinationer, försämrad psykisk hälsa och ljuskänslighet efter infektion.

Hos barn leder COVID-19-infektioner ofta till mildare symtom. Det har dock kommit allt fler rapporter om långtids-covid hos både barn och ungdomar.

I en ny fallrapport som publicerades på förtrycksservern medRxiv undersökte forskarna en kohort av BUP-patienter för hitta personer med långtids-COVID.

Den patienten man undersökte hade inga psykiatriska besvär innan Covid-19. Efter infektion rapporterade patienten humörsvängningar, ökat sömnbehov, talsvårigheter, förvirring, ökad ångest, depressionssymtom koncentrationssvårigheter, aggressivitet, huvudvärk och konstant trötthet.

Denna studie visar att även barn och ungdomar kan få svåra psykiska besvär av långtidscovid men att det är mer sällsynt än hos vuxna. Studieförfattarna uppmanar läkare och psykologer att vara vaksamma på om psykiska nydebuterade symptom kan bero på långtids-COVID.

Källa:
https://www.medrxiv.org/conten...

Om Körkortsläkarna:

Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.


Relaterade länkar

Taggar

Presskontakt

David Grönte

David Grönte

Presskontakt Specialistläkare i Psykiatri 0732612061