Gå direkt till innehåll
Sömnstörning, alkoholanvändning, rökning och humörinstabilitet har viss koppling till bipolär sjukdom
Sömnstörning, alkoholanvändning, rökning och humörinstabilitet har viss koppling till bipolär sjukdom

Pressmeddelande -

Sömnstörning, alkoholanvändning, rökning och humörinstabilitet har viss koppling till bipolär sjukdom

En nyligen publicerad studie i Nature Genetics visade att 15 gener och minst 4 kromosomdelar (loci) som potentiellt kan svara på läkemedelsbehandling är knutna till bipolär sjukdom.

Forskarna genomförde en genomanomfattande associations metaanalys av 57 bipolära sjukdomskohorter i Europa, Nordamerika och Australien. Studien omfattade 41 917 personer med bipolär sjukdom och 371 549 deltagare i kontrollgrupper av europeisk härkomst.

Forskarna hittade 64 oberoende loci associerade med bipolär sjukdom. Av dem är 33 nya upptäckter. Egenskaper som sömnstörningar, alkoholanvändning, rökning och humörinstabilitet hade ”blygsamma men signifikanta” genetiska korrelationer till bipolär sjukdom.

"Våra analyser bekräftade att bipolär sjukdom är en mycket polygen sjukdom, med uppskattningsvis 8 600 varianter", skriver forskarna. Flera fynd pekar mot kalciumkanalsignalering, vilket ger en lovande väg för framtida läkemedelsutveckling. ”

Källa:

Mullins N, Forstner AJ, O’Connell KS, et al. Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases provides new insights into the underlying biology. Nat Genet. 2021;53(6):817-829. doi:10.1038/s41588-021-00857-4

Om Körkortsläkarna:

Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.

Relaterade länkar

Taggar

Presskontakt

David Grönte

David Grönte

Presskontakt Specialistläkare i Psykiatri 0732612061