Gå direkt till innehåll
Topppresterande kvinnliga vasaloppsåkare har mer risk för ångest jämfört med medelpresterande. Foto: Wikimedia/CC0
Topppresterande kvinnliga vasaloppsåkare har mer risk för ångest jämfört med medelpresterande. Foto: Wikimedia/CC0

Pressmeddelande -

Topppresterande kvinnliga vasaloppsåkare har mer risk för ångest jämfört med medelpresterande

Ångestsjukdomar, som oftast utvecklas tidigt i en persons liv, beräknas påverka cirka 10% av befolkningen och har visat sig vara dubbelt så vanliga hos kvinnor jämfört med män.

Medan träning är en lovande strategi för behandling av ångest, finns lite data hur träningsdos, intensitet eller fysisk kondition påverkar risken att utveckla ångestsjukdomar.

Svenska forskare i Lund har undersökt åkare i Vasaloppet mellan 1989 och 2010 och de hade en betydligt lägre risk att utveckla ångest jämfört med icke-åkare under samma period. Studien baseras på data från nästan 400 000 personer i en av de största epidemiologiska studierna hittills inom detta ämne.

Överraskande fynd bland kvinnliga skidåkare

"Vi fann att gruppen med en mer fysiskt aktiv livsstil hade en nästan 60% lägre risk att utveckla ångestsjukdomar under en uppföljningsperiod på upp till 21 år", kommenterar Martine Svensson vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. "Detta samband mellan en fysiskt aktiv livsstil och en lägre risk för ångest sågs hos både män och kvinnor.”

Författarna fann dock en märkbar skillnad i träningsprestationsnivå och risken för att utveckla ångest mellan manliga och kvinnliga skidåkare. Medan en manlig skidåkares fysiska prestanda inte tycktes påverka risken för att utveckla ångest, hade den högst presterande gruppen kvinnliga skidåkare nästan den dubbla risken att utveckla ångestsjukdomar jämfört med gruppen som var fysiskt aktiv på en lägre prestationsnivå. Dock var den totala risken för att få ångest bland högpresterande kvinnor fortfarande lägre jämfört med de mer fysiskt inaktiva kvinnorna i den allmänna befolkningen".

Tidigare stora studier som har tittat på detta ämne omfattade endast män, var mycket mindre i urvalet och hade antingen begränsade eller inga uppföljningsdata för att spåra de långsiktiga effekterna av fysisk aktivitet på psykisk hälsa.

Källa: Front. Psychiatry, 10 September 2021 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.714014 Martina Svensson et al. Physical Activity Is Associated With Lower Long-Term Incidence of Anxiety in a Population-Based, Large-Scale Study

Om Körkortsläkarna:

Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.

Relaterade länkar

Taggar

Presskontakt

David Grönte

David Grönte

Presskontakt Specialistläkare i Psykiatri 0732612061