Pressmeddelande -

Daydream fullföljer erbjudandet till aktieägarna i 24hPoker

Daydream Software AB (publ) (”Daydream”) tillkännager idag att 200.000 A-aktier och 4.825.651 B-aktier i 24hPoker AB (publ) (”24hPoker”) har lämnats in i Daydreams erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i 24hPoker, vilket motsvarar cirka 97,51 procent av det totala antalet röster och 96,65 procent av det totala antalet aktier i 24hPoker. De uppställda fullföljandevillkoren i erbjudandet har därmed uppfyllts och Daydream har inte förvärvat aktier utanför erbjudandet. Redovisning av vederlag i form av aktier för de giltiga accepter som mottagits per den 24 maj 2006 beräknas påbörjas omkring den 5 juni 2006 och utgörs av sammanlagt 18.200.000 A-aktier och 439.134.241 B-aktier i Daydream. Efter apportemissionen av de nya Daydreamaktierna uppgår antalet A-aktier i Daydream till 18.213.800 och antalet B-aktier till 491.765.939. Det totala antalet aktier i Daydream uppgår därmed till 509.979.739 aktier. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare i 24hPoker som ännu ej accepterat erbjudandet har Daydream beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet till och med den 14 juni 2006. Redovisning av vederlag för de aktier i 24hPoker som lämnats in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 20 juni 2006. För det förlängda erbjudandet gäller i övrigt i prospektet angivna villkor. Daydream kommer inom kort att byta namn till 24hPoker Holding AB. VD kommer att bli Per Hildebrand och styrelseordförande blir Peter Näppi. För ytterligare information, kontakta: Per Hildebrand, VD 24hPoker + 46 705 933 998 Om Daydream Software AB Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för mobiltelefoner. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om pengar. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö. Bolaget har drygt 5 500 aktieägare. www.daydream.se Om 24hPoker 24hPoker AB är ett svenskt spelföretag som utvecklar egna mjukvarusystem för spel online. Bolaget bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. 24hPoker lanserade online poker 2001. Företaget utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker äger B2B Poker AB som driver ett av världens största pokernätverk med fler än 500 000 registrerade kunder. www.24hpoker.se Detta pressmeddelande har inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, spridas eller offentliggöras i USA, Australien, Japan och Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT