Pressmeddelande -

Prospekt avseende Erbjudande till aktieägare i 24hPoker

Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospekt avseende det offentliga aktieerbjudandet (”Erbjudandet”) från Daydream Software AB (publ) till ägarna av 24hPoker AB (publ). Prospektet offentliggörs idag, den 3 maj 2006, och finns då tillgängligt för nedladdning på Daydreams (www.daydream.se), 24hPokers (www.24hpoker.se), Swedbank Markets (www.fsb.se/prospekt) och HQ Banks (www.hq.se) hemsidor. Prospektet kommer att distribueras till aktieägare i 24hPoker med början på måndag den 8 maj 2006. Anmälningstiden löper från och med 4 maj 2006 till och med den 24 maj 2006. Offentliggörandet av utfallet av Erbjudandet beräknas ske den 31 maj 2006. Aktieägare i Daydream representerande cirka 21,0 procent av antalet röster och cirka 20,8 procent av antalet aktier har förbundit sig att på extra bolagsstämma den 22 maj 2006 rösta för erforderliga beslut för att genomföra Erbjudandet. Representanter för cirka 53,7 procent av antalet röster och cirka 40,1 procent av antalet aktier i 24hPoker har oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet samt att stödja Erbjudandet. 24hPokers styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera Erbjudandet. För ytterligare information, kontakta: Mads V Jörgensen, VD Daydream + 46 768 300 910 Om Daydream Software AB Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för mobiltelefoner. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om pengar. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö. Bolaget har drygt 5 500 aktieägare. De två största ägarna är VD genom bolag och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 14 procent av kapitalet. www.daydream.se Detta pressmeddelande har inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, spridas eller offentliggöras i USA, Australien, Japan och Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Ämnen

  • Ekonomi, finans