Skip to main content

Taggar

Global Powers of Retailing 2012

Global Powers of Retailing 2012

Dokument   •   2012-02-23 13:04 CET

Tillväxten i Europa förväntas vara fortsatt svag under 2012 och europeiska detaljister fortsätter att investera utanför eurozonen. Europeiska detaljisterna har i dag cirka 40 procent av sin försäljning utanför hemmamarknaden och endas 20 procent är endast verksamma på sin hemmamarknad.

Deloitte Water Tight 2012

Deloitte Water Tight 2012

Dokument   •   2012-02-23 13:01 CET

Tillverkningsindustrierna är på gång att ompröva vattenresurser i sin långsiktiga planering. Eran av obegränsad tillgång till rent sötvatten är över.

Global Insurance Outlook 2012

Global Insurance Outlook 2012

Dokument   •   2012-02-14 16:06 CET

Förtroende och nya tekniker fokus för försäkringsbolagen.

Football Money League 2012

Football Money League 2012

Dokument   •   2012-02-09 14:33 CET

Storklubbarna växer sig allt starkare i den europeiska fotbollsekonomin. De sex ledande klubbarna Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München, Arsenal och Chelsea ligger kvar på samma inbördes placeringar även i år samt växer rejält som grupp trots turbulens inom den europeiska ekonomin. Läs mer i rapporten Football Money League 2012 från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Asia Pacific Outlook 2012

Asia Pacific Outlook 2012

Dokument   •   2012-01-26 14:47 CET

Global Economic Outlook Q1 2012

Global Economic Outlook Q1 2012

Dokument   •   2012-01-26 14:29 CET

Tracking the Trends 2012 - Mining

Tracking the Trends 2012 - Mining

Dokument   •   2012-01-24 16:24 CET

TMT Predictions 2012

TMT Predictions 2012

Dokument   •   2012-01-17 14:30 CET

För elfte året i rad presenterar revisions- och konsultföretaget Deloitte de globala trenderna inom teknologi, media och telekommunikation, TMT Predictions 2012. Rapporten bygger på över tiotusen branschpersoners synpunkter världen över inom Deloittes affärsnätverk. Årets rapport visar på allt ökande mobilitet hos användaren och kapacitetsfrågor i centrum för branschföretagens utmaningar.

Water stewardship: A matter of business value and risk

Den globala efterfrågan på vattenresurser ökar markant och nu börjar investerare kräva insyn i företagens metoder för vattenförvaltning, visar en rapport från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Deloitte TMT Security Survey 2011

Deloitte TMT Security Survey 2011

Dokument   •   2011-12-13 11:08 CET

Årets undersökning visar att företag inom teknik, media och telekommunikation inte nämnvärt ändrat sin syn, rapportering och investeringar inom informationssäkerhet. Hoten och riskerna har däremot ökat rejält, enligt rapporten.

Sweden Technology Fast 50 2011

Sweden Technology Fast 50 2011

Dokument   •   2011-11-23 10:49 CET

Sweden Technology Fast 50 är en årlig oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknikföretag. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik, från internet, datorer och annan datautrustning till Biotech.

Deloitte CFO Survey Fall 2011

Deloitte CFO Survey Fall 2011

Dokument   •   2011-09-26 12:52 CEST

Rapporten belyser aktuella frågor kring företagens finansiering, hur man upplever marknadens vilja att tillhandahålla krediter i svenska företag samt aktivitetsnivån inom M&A (förvärv och avyttringar).

Consumer Food and Product Insight 2011

Consumer Food and Product Insight 2011

Dokument   •   2011-08-29 10:51 CEST

Human Capital Trends 2011

Human Capital Trends 2011

Dokument   •   2011-08-29 10:46 CEST

Report on America’s economic engine, Mid-market Perspectives 2011
The Future of Security

The Future of Security

Dokument   •   2011-08-29 10:40 CEST

Empowering Ideas 2011

Empowering Ideas 2011

Dokument   •   2011-08-29 10:36 CEST

Deloitte Regulatory Risk Report 2011

Deloitte Regulatory Risk Report 2011

Dokument   •   2011-06-23 11:09 CEST

Northern Private Equity Confidence Survey 2011
Annual Review Football Finance - engelsk pressrelease