Pressmeddelande -

Hållbara spår och leder!

Sedan augusti 2013 arbetar Destination Vemdalen med ett projekt gällande kvalitetssäkrade och hållbara spår och leder inom Vemdalsområdet, alla årstider, med finansiering från Bergs- och Härjedalens kommun samt Regionförbundet.

Projektet som pågår tom sista december 2015 har nu startat och projektet ska bla leda till att de befintliga ledernas standard höjs avsevärt, att nya leder skapas, förslag på hur skotertrafiken kan styrs till vissa leder och att det skapas ett förslag på betalsystem. Projektet gäller både sommarleder (bla vandring och cykling) men även för lederna på vintern (skoteråkning, längd- och turåkning). I samarbete med berörda kommuner ska markägaravtal tas fram i de fall detta saknas.

Det första delprojektet är skotertrafiken. Frågan om reglering av snöskoterkörning eller inte, har diskuterats i olika sammanhang sedan en lång tid tillbaka, utan att något beslut har fattats. Destination Vemdalen har fått i uppdrag att ta fram förslag och därefter tar den kommunal processen vid för ett beslut. Projektet har nu tagit fram 3 alternativ som finns att hämta på www.vemdalen.se/fri_skoter där man också kan lämna synpunkter tom 31 januari 2014.

Destination Vemdalen ambition är att alla leder inom området, t ex leder för vandring, tur, cykel och skoter ska ha en hög kvalité för att på bästa sätt kunna erbjuda bra upplevelser för alla gäster och ortsbor året runt, alla årstider. Att säkra en utmärkt kvalité på samtliga spår och leder är en aktivitet för att klara konkurrensen framåt med andra destinationer och även andra länder.

- Man behöver komma ihåg att turismnäringen inom vårt område är vår primära "industri" och en överlevnadsfråga och dagens gäster önskar kvalité , säger Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen. 

En förutsättning att klara underhåll är troligtvis att införa ett betalsystem för de leder som kräver mycket underhåll. Ett betalsystem är inte att man betalar för att åka exv skidor eller skoter utan att få åka på väl preparerade leder som är väl märkta. 

Snöskoterkörning är en stor och ökande aktivitet och skoteråkarna är viktig som gästgrupp i området, likväl som övriga gäster. Destination Vemdalen AB vill skapa bästa förutsättningar för alla våra gästgrupper att trivas och återkomma till vårt fina och lättillgängliga område.

Det finns olika syn på behovet av reglering eller inte. Både skoteråkare, markägare, stugägare och andra intressenter uttrycker olika uppfattningar och ca 100 synpunkter har inkommit så långt.

- Det finns en del problem som behöver hanteras för att området ska få ha kvar en trevlig och bra skoteråkning, fortsätter Maria Cederberg.

Det finns markägare som är beredd att stänga sin mark om det inte blir en skoterreglering, markägare som kräver fri skoteråkning, stugägare som blir störda och irriterade över skotertrafik men det finns lika så stugägare som har skoteråkning som den primära reseanledningen och önskar fri skoteråkning. 

Detta visar på att det finns konflikter mellan olika intressen inom området. Då området är geografisk begränsat så minskar inte risken för konflikter i framtiden då skoteråkningen ökar och så även längdåkning.  Antalet bäddar och gäster i området planeras att öka med upp emot ca  9 000 bäddar (ca 16 500 idag).

Ett av Destination Vemdalens uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhanda hållbara spår och leder i området så att alla våra gäster trivas.Ämnen

  • Vintersporter

Regioner

  • Berg

Destination Vemdalen AB, Vemdalsskalet Nya Landsvägen 40, 840 92 Vemdalen

Facebook: vemdalen alla årstider  Web: www.vemdalen.sePresskontakt

Marcus Ståhl

Presskontakt VD Övergripande ansvarig +46 708 25 25 44

Kristina Kristoffersson

Presskontakt Projektledare 0730 - 440997