Gå direkt till innehåll
 Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken

Nyhet -

Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Mounjaro (tirzepatid) ska godkännas för behandling av typ 2-diabetes.

Mounjaro blir därmed det första i en ny klass av läkemedel med samtidig stimulerande effekt på receptorer för de bägge tarmhormonerna GIP och GLP-1.

Sedan tidigare är läkemedel som enbart stimulerar GLP-1 en etablerad behandling mot typ 2-diabetes. Men det dubbelverkande tirzepatid har rönt uppmärksamhet för sin potentiellt ännu bättre blodsocker- och viktminskande effekt än enbart GLP-1-stimulans.

Läs också: GLP-1-hybrid överglänser insulin

Enligt EMA:s rekommendation ska Mounjaro användas i kombination med kost och fysisk aktivitet antingen som monoterapi när basläkemedlet metformin är olämpligt eller tillsammans med andra diabetesläkemedel.

Fördelen med Mounjaro är enligt EMA att läkemedlet kan förbättra blodsockerkontrollen. De vanligaste biverkningarna är illamående och diarré samt lågt blodsocker när läkemedlet används tillsammans med sulfonureider eller insulin.

Än så länge finns inga data på huruvida Mounjaro skyddar mot kardiovaskulära komplikationer.

För att Mounjaro ska få officiellt marknadstillstånd måste EMA:s klartecken också klubbas igenom av EU-kommissionen. En bredare användning i Sverige förutsätter även ett senare positivt subventionsbeslut från myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Tirzepatid utvecklas också som ett potentiellt läkemedel mot obesitas och här väckte nyligen resultat från en fas 3-studie stor uppmärksamhet.

Källa: Dagens Medicin

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden