Pressmeddelande -

Diamyd förbereder fas III studier i USA

Stockholm, Sverige – 2 maj 2006 – Diamyd Medical AB (OMXS: DIAMB, OTCBB: DMYDY) är ett växande bioteknik företag med bas i Stockholm, Sverige och Pittsburg, USA. Bolaget är fokuserat på att utveckla läkemedel för diabetes och dess komplikationer så som smärta och cancer och på att leverera protein genom användande av en patenterad genterapiplattform. Resultaten från en dubbelblind klinisk fas II prövning i 70 barn och ungdomar med typ 1-diabetes beräknas kunna presenteras den 25 augusti i år. För det fall att resultaten faller ut positivt förbereder sig Diamyd nu att genomföra fas III studier i egen regi eller tillsammans med en partner. Blir resultaten i augusti bra så planerar Diamyd Medical att antingen tillsammans med en partner eller i egen regi genomföra fas III studier i USA. Diskussioner pågår f.n. med CROs’ för genomförande av en sådan studie och kliniska sites kontaktas. Produktion av Diamyd vaccin för fas III studierna har förlagts till Protein Sciences, Meriden, CT, och företaget planerar att avsända en så kallad ”PreIND-package till FDA under sommaren. Samtidigt skalas den kliniska verksamheten ned i Sverige då studierna där är färdigrekryterade och alla patienterna är färdigbehandlade. ”Då våra nya studier planeras i USA och möjligen Europa är det naturligt för oss som är ett virtuellt företag att flytta våra kliniska prövningsresurser dit, och vår medicinska chef i Sverige kommer därför att lämna bolaget efter fullgjort uppdrag här,” säger Essen-Möller. ”Samtidigt förstärker vi personalmässigt med affärsutvecklingspersoner här i Stockholm”. För att informera om Diamyd Medicals verksamhet både inom diabetes och dess komplikationer håller Diamyd Medical en presentation på Analysdagen, Operaterrassen, Stockholm den 1 juni. Presentationen kommer även att sändas på Internet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Diamyd Medical Anders Essen-Möller, VD Tel: +46 (0) 8-545 654 28 Email: anders.essen-moller@diamyd.com www.diamyd.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 or email: info@diamyd.com. Org. nr. 556530-1420. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag