Pressmeddelande -

Resultat från Diamyd™-studien på 70 barn med autoimmun typ 1-diabetes kommer att presenteras på EASD

Stockholm, Sverige – 23 Maj 2006 – Diamyd Medical AB (publ). I september kommer resultat från studier med diabetesläkemedlet Diamyd™ att presenteras på det europeiska diabetesmötet EASD i Köpenhamn. Professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet, Sverige, presenterar då forskningsresultaten från en dubbelblind fas II-studie på 70 barn och ungdomar med autoimmun typ 1-diabetes. Preliminära resultat från studien kommer att rapporteras den 25 augusti. ”Det är anmärkningsvärt att detta 64Kd-protein, som senare visade sig vara GAD, nu har blivit en ledande substans i jakten på en effektiv behandling för autoimmun diabetes”, säger chefsläkaren för studien, professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. “Målsättningen med studien är dels att bekräfta säkerheten, dels att undersöka om behandling med Diamyd™ kan förbättra patientens förmåga att producera eget insulin. Även om Diamydbehandlingen endast marginellt bromsar betacellsdestruktionen vore detta ett genombrott då läkemedlet är lätt att administrera och inte verkar ha några biverkningar”. De 70 patienterna med autoimmun typ 1-diabetes är indelade i två grupper. Den aktiva gruppen (35 patienter) erhåller totalt två injektioner med dosen 20μg Diamyd™ (GAD65 formulerat i alum). Placebogruppen (35 patienter) erhåller samma formulering utan GAD65. Tidigare har positiva resultat uppnåtts med Diamyd™ i en mindre ”dose-finding” fas II-studie gjord på vuxna patienter med autoimmun typ 2-diabetes (typ 2-diabetespatienter med GAD-antikroppar, s.k. LADA-patienter). ”Trots att det förekommer viss optimism är det fullständigt omöjligt för någon att ha någon som helst kunskap om resultaten förrän den dubbelblinda studien avkodas i augusti” säger Anders Essen-Möller, VD för Diamyd Medical. ”Det är första gången som Diamyd™ prövas på barn med autoimmun typ 1-diabetes och därför blir resultaten extra spännande. Att EASD väljer att låta Ludvigsson framföra resultaten i en muntlig presentation är en indikation på detta”. Kommande presentationer av Diamyd Medical och Diamyd™ är den 1 juni på Operaterassen i Stockholm (Anders Essen-Möller), den 7 juni på Handelsbanken Capital Markets i Köpenhamn (Anders Essen-Möller), samt på American Diabetes Association årliga junimöte i Washington (Professor Carl-David Agardh, Malmö Universitetssjukhus). Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals längst komna projekt är Diamyd™ med tre pågående kliniska prövningar inom både typ 2- och typ 1-diabetes. Efter förvärvet av Nurel Therapeutics tillkommer flera utvecklingsprojekt inom genterapi för att behandla diabetessmärta, neuropati och cancer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johannes Falk, CIO, tel: +46 (0) 8-545 654 28. Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sverige. Org. nr. 556530-1420. Tel: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller email: info@diamyd.com. www.diamyd.com. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.

Ämnen

  • Utbildning