BankID nu godkänd för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Nyheter   •   Okt 15, 2020 08:30 CEST

DIGG har nu godkänt BankID för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering. BankID:s e-legitimationer uppfyller de krav som ställs i DIGG:s tillitsramverk på tillitsnivå 3.

Nu tillåts brittiska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 16:44 CEST

​DIGG har nu anslutit Storbritanniens e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. I och med det är totalt åtta länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.

DIGG välkomnar att regeringen avsätter medel till digitaliseringsområdet

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2020 13:45 CEST

I regeringens budgetproposition för 2021 finns flera positiva besked för digitaliseringsområdet. Regeringen avsätter 56 750 000 kronor år 2021, 79 500 000 kronor år 2022 och 73 250 000 kronor år 2023 för framväxten av förvaltningsgemensam digital infrastruktur som Sverige så väl behöver.

Nu gäller lagen om tillgänglighet alla offentliga webbplatser

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2020 12:23 CEST

Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla. Från den 23 september omfattas samtliga offentliga webbplatser av lagen om digital offentlig service. Syftet är att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

DIGG lanserar Sveriges nya dataportal

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2020 12:21 CEST

Sverige får en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Samtidigt blir det en ny webbadress, då öppnadata.se byts till dataportal.se. Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Coronakrisen mobiliserar det goda samhällets innovationskraft

Nyheter   •   Jul 16, 2020 07:30 CEST

Efterarbetet efter Hack the Crisis, regeringens och DIGG:s hackaton online i kampen mot Corona, är nu avslutat. På rekordtid arrangerades det digitala hackatonet den 3-6 april och fick en lika rekordartad uppslutning. Över 7 400 deltagare anmälde sig och 521 bidrag kom in. Flera av teamen har nu tagit steg till att bli verklighet, bland annat Bright Act, Break Even, AID IT TO och Telehelp.

DIGG:s rådgivande organ nu på plats

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 13:08 CEST

Regeringen har utsett nio ledamöter till Myndigheten för digital förvaltnings – DIGG – rådgivande organ. Syftet med det rådgivande organet är att bistå med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

– Det är oerhört glädjande att det rådgivande organet nu är på plats med mycket kompetenta ledamöter som bidrar både med gedigen kunskap och bred kompetens inom digitaliseringsområdet. Det känns som en stor förmån att få ta del av allas kunskap och erfarenhet som stöd till DIGG och till mig att utföra vårt uppdrag, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG och ordförande i det rådgivande organet.

Ledamöter i DIGG:s rådgivande organ:

Generaldirektör Katrin Westling Palm
Rättschef Erik Janzon
Tekn. Dr. Anna Nilsson-Ehle
Direktör Carolina Brånby
Tekn. Dr. Elin Anna Topp
Fil. Dr. Marco Forzati
Verkställande direktör Galina Esther Shubina
Senior rådgivare Anders Ekholm
Stadsdirektör Daniel Broman

DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Regeringen har utsett nio ledamöter till Myndigheten för digital förvaltnings – DIGG – rådgivande organ. Syftet med det rådgivande organet är att bistå med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Läs vidare »

Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 15:49 CEST

​Den 26 maj arrangerar myndigheterna DIGG, PTS och MFD en nätverksdag om digital inkludering. Digin skulle ha gått av stapeln i Stockholm men har ställts om till ett helt digitalt arrangemang.

DIGG, SKR och Internetstiftelsen inleder samarbete om öppna data

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 10:31 CEST

DIGG, SKR och Internetstiftelsen inleder nu ett samarbete för att tillsammans inspirera myndigheter, regioner och kommuner att börja arbeta med öppna data som en del i det dagliga arbetet. Ambitionen är att så mycket data som möjligt ska vara öppet att nyttja för vem som helst när som helst.

Öppenhet som standard – ny rekommendation från DIGG till regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 14:02 CEST

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskommunikatör
  • Kommunikation, media
  • innpfowr@dwqigedg.mysegb
  • +46 771 11 44 00

Om DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

DIGG samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Adress

  • DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
  • Storgatan 37
  • 851 02 Sundsvall
  • Sverige
  • Vår hemsida