Pressmeddelande -

Digital Illusions delårsrapport januari-mars 2006

Första kvartalets resultat efter skatt uppgick till –0,9 Mkr • Intäkterna för första kvartalet 2006 uppgick till 46,6 Mkr, en ökning med 29 procent jämfört med samma period 2005 (36,3 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 47,0 Mkr (36,8 Mkr). • Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet 2006 uppgick till –1,2 Mkr, en förbättring med 5,2 Mkr jämfört med motsvarande period 2005 (–6,3 Mkr). • Resultatet efter skatt under första kvartalet 2006 uppgick till –0,9 Mkr (–4,5 Mkr), motsvarande –0,09 kr (–0,44 kr) per aktie. • Royalty stod för 47 procent av Digital Illusions totala intäkter under första kvartalet 2006. • Den 17 mars 2006 tillkännagavs att styrelserna för Electronic Arts EA Holding AB och Digital Illusions CE AB (publ) kommit överens om att bolagen ska fusioneras i enlighet med 23 kapitlet aktiebolagslagen. Per den 20 april 2006 ägde Electronic Arts 73,2 procent av Digital Illusions. För ytterligare information kontakta: Jenny Huldschiner, informationschef, 08-658 78 03 E-post: press@dice.se eller ir@dice.se Om Digital Illusions Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA och Europa. Bolaget grundades 1992 och har idag cirka 220 anställda vid sina kontor i Stockholm och Toronto (Kanada). Bland utvecklade titlar kan nämnas Battlefield 1942, Battlefield Vietnam och Battlefield 2 samt RalliSport Challenge 1 och 2. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden i Stockholm och handlas under tickersymbolen ”Dice”. Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans